Informacje

haker / autor: Pixabay
haker / autor: Pixabay

Ustawa o Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości podpisana

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 grudnia 2021, 19:00

  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, której celem jest ustanowienie nowej jednostki organizacyjnej policji – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) i powołanie w tym celu nowej służby odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz wykrywanie i ściganie sprawców cyberprzestępstw, poinformowała Kancelaria Prezydenta

Kierowanie nowotworzoną jednostką policji powierzono komendantowi CBZC, jako organowi podległemu komendantowi głównemu policji, który jednocześnie staje się bezpośrednim przełożonym policjantów CBZC. Komendanta CBZC będzie powoływał, spośród oficerów policji, i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego policji, natomiast zastępców komendanta CBZC będzie powoływał, spośród oficerów policji, i odwoływał komendant główny policji na wniosek komendanta CBZC – czytamy w komunikacie.

Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

Ustawa wprowadza zmiany w procedurze naboru do służby w policji, które mają na celu umożliwienie prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie bezpośrednio do służby w jednostce zwalczania cyberprzestępczości - dodany zostaje etap sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego zakresu, podano także.

Rozszerzono katalog przestępstw, w przypadku których możliwe jest zastosowanie kontroli operacyjnej, o przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego takich jak:

– elektroniczna korupcja seksualna małoletniego,

– propagowanie pedofilii,

– fałszywy alarm,

– hacking komputerowy, czyli bezprawne uzyskanie informacji,

– niszczenie danych informatycznych,

– sabotaż komputerowy – zakłócenie systemu,

– zakłócenie pracy w sieci,

– bezprawne wykorzystanie programów i danych,

– kradzież z włamaniem,

– oszustwo komputerowe.

W ustawie uregulowano także kwestie związane z kierowaniem policjantów na przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub podyplomowe w kraju lub za granicą, a także na aplikacje w zawodach prawniczych, realizowane poza jednostkami szkoleniowymi policji. Przepisy zakładają zawarcie umowy, gdy koszt nauki przekraczać będzie kwotę sześciokrotności wysokości wynagrodzenia minimalnego. Określono także przypadki, w których powstanie konieczność zwrotu kosztów poniesionych na naukę oraz możliwość zwolnienia z obowiązku zwrotu – w szczególnych przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.

Policjant pełniący służbę na stanowisku związanym z bezpośrednim zwalczaniem cyberprzestępstw będzie miał prawo do świadczenia dodatkowego związanego z pełnieniem takiej służby w wysokości od 70 do 130 % przeciętnego uposażenia policjantów.

W ustawie znalazły się także przepisy, uprawniające organy postępowania karnego do zajmowania środków na rachunkach bankowych, gdy zostały one zatrzymane jako dowód, a także wydłużenie do roku (dwa razy po 6 miesięcy) czasu blokowania środków na rachunkach bankowych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub blokowania transakcji – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Ustawa zakłada przekazanie z budżetu państwa, w okresie 10 lat, środków na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4,43 mld zł, co ma zapewnić unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, możliwość budowy siedziby nowej jednostki organizacyjnej policji oraz umożliwi wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających i zwalczających cyberprzestępczość.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ISBnews, mw

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych