Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

MF wydłuży terminy sporządzania sprawozdań finansowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 stycznia 2022, 18:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Finansów chce wydłużyć terminy sporządzania m.in. sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców, spółki i jednostki samorządu terytorialnego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

W bieżącym okresie na sytuację epidemiczną wywołaną kolejną falą pandemii COVID-19 i znacznym wzrostem zachorowań (zwiększenie absencji pracowników) nałożyło się również zwiększenie zaangażowania służb finansowo-księgowych we wdrażanie zapisów nowego systemu podatkowego. W związku z powyższym wystąpi ryzyko, że księgowi nie zdążą w terminie sporządzić sprawozdań finansowych – do 31 marca 2022 r. – napisano w ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu.

Projekt przewiduje wydłużenie odpowiednio o trzy miesiące lub o miesiąc niektórych terminów wynikających z przepisów o rachunkowości dotyczących: inwentaryzacji; sporządzenia zestawienia obrotów i sald; sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek.

Rozporządzanie przewiduje również wydłużenie terminów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności, skonsolidowanego sprawozdania z płatności, sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz sprawozdania grupy kapitałowej nt. informacji niefinansowych.

W projekcie proponuje się również wydłużenie terminów dla podatników prowadzących księgi rachunkowe, zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Przedstawione powyżej zmiany dotyczące wydłużenia określonych terminów będą miały zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r. Wydłużenie terminu przypadającego w 2022 r. o 30 dni dotyczy również sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego (…) – stwierdzono w OSR do projektu rozporządzenia.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze