Informacje

uchodźcy z Ukrainy, kolejka do Urzędu / autor: OKO.press/Twitter
uchodźcy z Ukrainy, kolejka do Urzędu / autor: OKO.press/Twitter

Małopolska przeznacza 100 mln zł na pomoc Ukrainie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 marca 2022, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

100 mln zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy i 3 mln zł dla obwodu lwowskiego – o takim wsparciu zdecydowali jednogłośnie radni sejmiku województwa małopolskiego w poniedziałek

100 mln zł samorząd małopolski przeznaczy na pomoc dla uchodźców w ramach zadań Tarczy Humanitarnej. 10 mln będą stanowić środki zabezpieczone w budżecie województwa, pozostała część, 90 mln, zostanie pokryta z funduszy unijnych – powiedziała PAP rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Magdalena Opyd.

Biuro urzędu marszałkowskiego w komunikacie przesłanym PAP poinformowało: „Wciąż trwa dokładne szacowanie kosztów poszczególnych zadań realizowanych w ramach pakietów Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Ostateczne decyzje o wysokości wsparcia na poszczególne pakiety wskaże Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy”.

Uchodźcy otrzymają pomoc w ramach pięciu pakietów: rynku pracy; edukacji; transportu; organizacji pozarządowych; oraz pakietu społecznego. Chodzi o wsparcie bieżące i długofalowe.

Dzięki przeznaczonym środkom finansowym uchodźcy mają mieć ułatwiony dostęp do pracy, pomoc w zawodowym przekwalifikowaniu się. W edukacji najmłodszych uchodźców mają wesprzeć m.in. nauczyciele, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. W planach jest uruchomienie telefonicznego punktu informacyjnego w języku ukraińskim umożliwiającego wsparcie uczniów i nauczycieli z Ukrainy, planowane są szkolenia dla uchodźców. W ramach pakietu społecznego obywatele Ukrainy będą mogli darmowo korzystać ze świadczeń zdrowotnych w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Zakupiony zostanie też sprzęt medycznych dla szpitali w Ukrainie.

Pakiet transportu zakłada bezpłatne przejazdy pociągami i autobusami Kolei Małopolskich. Poza tym po wybuchu wojny województwo uruchomiło pociągi humanitarne. Do 21 marca 38 pociągów przewiozło blisko 10,3 tys. osób. Według szacunków spółki, do końca marca br. łączny koszt pociągów specjalnych wyniesie ok. 632 tys. zł. Po uwzględnieniu utraty przychodów z tytułu bezpłatnych przejazdów, łączne koszty spółki przekroczą 800 tys. zł. Aby zapewnić płynną relokację uchodźców do innych miejsc regionu i kraju Koleje Małopolskie zabezpieczyły na stałe skład, który jednorazowo może przewieźć 1 tys. osób. Zaplanowano także zakup czterech dodatkowych autobusów – podał urząd marszałkowski.

Pakiet organizacji pozarządowych, wolontariatu zakłada wsparcie tych organizacji, które realizują lub będą realizować projekty pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. Organizacje będą mogły się starać o środki finansowe w trybach: małych grantów, otwartych konkursów ofert i ogłoszeń o naborze z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z postanowieniami specustawy.

Poza Małopolską Tarczą Humanitarną samorząd województwa przeznaczy 3 mln zł na pomoc dla partnerskiego obwodu lwowskiego. W pierwszym transferze najlepiej, aby to była forma gotówkowa w walucie obcej lub złoty, ale to ustalimy – powiedział podczas poniedziałkowej sesji marszałek Witold Kozłowski. Jak dodał, strona ukraińska wykorzysta środki m.in. na wyżywienie, odbudowę zniszczonych obiektów, zakup środków higieny osobistej i leków. „Obwód lwowski będzie zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej” – dodał marszałek.

Czytaj też: Specustwa dot. transportu Ukraińców z podpisem prezydenta

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze