Informacje

Najważniejsze wydarzenie na rynku kapitałowym - XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 marca 2022, 19:10

  • 0
  • Powiększ tekst

W dniach 15-18 maja 2022 roku odbędzie się XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich „Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju” Udział w tegorocznej konferencji zapowiedziało wielu przedstawicieli rynku kapitałowego, w tym goście honorowi: Jacek Jastrzębski Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów, Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju. Prelekcję otwierającą spotkanie poprowadzi prof. Łukasz Hardt, były członek Rady Polityki Pieniężnej

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Celem projektu jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli. Więcej: https://konferencja.idm.com.pl/.

Polska gospodarka stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Konieczne będą wielkie inwestycje w infrastrukturę, w ochronę środowiska naturalnego, w przebudowę systemu opieki zdrowotnej, transformację cyfrową, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Środki publiczne i kredyty bankowe nie będą wystarczające. Rynek kapitałowy może pomóc w finansowaniu transformacji kluczowych sektorów gospodarki. W dobie rosnących wyzwań ekologicznych i ograniczonych zasobów naturalnych, innowacyjny i równoważony rozwój gospodarczy to gwarancja postępu cywilizacyjnego. Im silniejszy będzie polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej będzie mógł służyć rozwojowi gospodarczemu kraju i budowaniu zamożności obywateli, wskazuje Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

XXII KONFERENCJA IDM – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

W ramach dyskusji panelowych konferencji omówione zostaną tematy dotyczące budowania krajowej bazy inwestorów oraz zachęt dla krajowych przedsiębiorców do notowania swoich spółek na giełdzie. Nie zabraknie tematu dotyczącego roli giełdy w Warszawie oraz wdrażania Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jako narzędzia do pobudzania rozwoju rynku kapitałowego. Oddzielny panel zostanie poświęcony omówieniu raportu – Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki, Capital Strategy i Klubu Jagiellońskiego. Konferencja poruszy także zagadnienia związane z praktycznymi aspektami raportowania ESG i jego wpływem na wyceny oraz dostępem do finansowania dla emitentów. Zmiany trendów w komunikacji na rynku kapitałowym, wykorzystanie mediów społecznościowych przez emitentów w przekazywaniu informacji do inwestorów to kolejny panel zaplanowany w Bukowinie. W programie konferencji pojawi się także blok tematyczny dotyczący cyfrowej transformacji biznesu, przemian technologicznych i ich wpływu na rynek kapitałowy oraz rozwój usług maklerskich.

XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej to spotkanie przedstawicieli domów i biur maklerskich z administracją rządową, nadzorcą oraz członkami instytucji rynku kapitałowego, tj. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. W trakcie warsztatów i paneli dyskusyjnych uczestnicy będą rozmawiali o kluczowych, dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego, tematach.

13 PANELI BRANŻOWYCH, 5 WARSZTATÓW I PREZENTACJI

Konferencję otworzy panel makroekonomiczny dot. obecnej sytuacji gospodarczej i perspektyw w kolejnych kwartałach poprzedzony prelekcją dot. sytuacji makroekonomicznej w Polsce prof. Łukasza Hardta, Uniwersytet Warszawski, byłego Członek Rady Polityki Pieniężnej. W dyskusji wezmą dodatkowo udział Prezes Paweł Borys, PFR oraz główni ekonomiści, Piotr Bujak z PKO BP, dr Przemysław Kwiecień z XTB.

Kolejny panel będzie dotyczył realizacji rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. O tym jak realizacja SRRK wpłynie na rynek będą rozmawiać: Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów, Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego, Komisji Nadzoru Finansowego, dr Marek Dietl – Prezes Zarządu GPW, Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu KDPW, Piotr Tomaszewski - Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu IDM.

Trzeci panel poświęcony jest edukacji finansowej inwestorów. Wstęp do panelu przygotuje Przemysław Paprotny, Partner PwC Polska, a udział potwierdzili, między innymi: Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych z Komisji Nadzoru Finansowego , Hubert Chrzanowski – Senior Manager, Accenture Sp. z o.o., Jarosław Fuchs – Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. Czwarty panel, którego opiekunem jest Komisja Nadzoru Finansowego, jest zatytułowany: ŹRÓDŁA WIEDZY WYKORZYSTYWANE PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH W CZASIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ I WSTRZĄSÓW NA RYNKU. Pierwszy dzień konferencji zakończy dyskusja na temat RETAIL INVESTING 3.0, CZYLI DOKĄD ZABIERZE NAS TRZECIA REWOLUCJA WŚRÓD INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH. W panelu udział zapowiedzieli, między innymi, Izabela Olszewska – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu IDM, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, Dorota Nowalińska – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych z Komisji Nadzoru Finansowego, Grzegorz Zawada – Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

W drugim dniu konferencji odbędzie się 7 paneli, które będą dotyczyć takich zagadnień jak:

WYŚCIG TECHNOLOGICZNY WARUNKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

RYNEK KAPITAŁOWY KOŁEM ZAMACHOWYM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

PROFIL INWESTORA ODPOWIEDZIALNEGO SPOŁECZNIE I ŚRODOWISKOWO – CO POWINNIŚMY O NIM WIEDZIEĆ I JAK MU DORADZAĆ?

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE INWESTYCJI W FUNDUSZE PRIVATE EQUITY – SZANSE I OGRANICZENIA

30 LAT TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE I CO DALEJ - SZANSE I BARIERY ROZWOJU

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE DLA RYNKU VC – LUKA KAPITAŁOWA CZY LUKA PROJEKTOWA?

SKĄD SIĘ WEZMĄ PRZYSZLI CZEMPIONI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Trzeciego dnia odbędzie się także debata branżowa szefów firm inwestycyjnych podsumowująca konferencję - Szanse i wyzwania dla krajowej branży firm inwestycyjnych. Konferencji towarzyszą prezentacje, warsztaty i szkolenia, w tym:

WATS – nowy system transakcyjny GPW

User Experience a nowe możliwości budowania oferty produktowej w firmie inwestycyjnej - Warsztat Kancelarii Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Zarządzanie ryzykiem ESG w TFI, firmach inwestycyjnych i spółkach publicznych - Warsztat Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Przyszłość technologii aplikacji maklerskich w kontekście nowej platformy giełdowej - Warsztat Signity SA 

Warsztat Deloitte Legal – ESG

Więcej o programie konferencji: www.konferencja.idm.com.pl 

WYNIKI BADANIA RELACJI INWESTORSKICH

Podczas konferencji zostaną ogłoszone również wyniki Badania relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, wspólnej inicjatywy Izby Domów Maklerskich oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, której celem jest wyróżnienie spółek o najwyższych standardach komunikacji z rynkiem. Poprzez wysoki poziom polityki informacyjnej spółek notowanych na giełdzie budujemy zaufanie do rynku kapitałowego.

Więcej informacji: www.konferencja.idm.com.pl

Powiązane tematy

Komentarze