Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: materiały prasowe
zdjęcie ilustracyjne / autor: materiały prasowe

CPK wsłuchuje się w społeczności lokalne – o strażakach, placu zabaw i innych potrzebach

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2022, 10:40

    Aktualizacja: 27 kwietnia 2022, 11:52

  • 3
  • Powiększ tekst

Niezawodna przestrzeń dla najmłodszych, nowoczesne wyposażenie miejscowych służb czy poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - to tylko niektóre z potrzeb wielu gmin w całej Polsce. Odpowiedzią na nie są działania prowadzone przez firmy w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Centralny Port Komunikacyjny, wsłuchując się w głosy mieszkańców gmin objętych terenem inwestycyjnym portu, aktywnie wspiera oddolne inicjatywy

CSR i CPK – zawsze w parze

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Działania CSR są oparte zarówno o dobrowolne zobowiązania i działania firm, jak i - coraz częściej - o normy ustanawiane przez instytucje oraz zobowiązania prawno-ustawowe.

Inwestycja lotniskowa CPK jest na etapie zaawansowanych badań środowiska i terenu, opracowywania master planu i pozyskiwania nieruchomości. W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowany obszar lokalizacji lotniska. Obejmuje on teren ok. 41 km kw. na zachód od Warszawy na obszarze trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki – po północnej stronie autostrady A2.

W bezpośredniej bliskości inwestycji podejmowane są i będą inicjatywy wspierające okoliczne gminy. Działania tego rodzaju mogą polegać na wsparciu dla lokalnych placówek oświatowych, w szczególności dla szkół i instytucji prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kulturalnych czy miejsc świadczących publiczną opiekę zdrowotną lub zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy czy przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi społecznościami.

Te działania wpisują się też w Strategię Rozwoju Regionu, która jest opracowywana przez CPK we współpracy z samorządami. Jej celem jest skoordynowanie rozwoju miejscowości otaczających Port Solidarność w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Kiedy Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, umożliwi ona samorządom z regionu ubieganie się o środki europejskie, które są w niej opisane.

O czym marzą społeczności lokalne

Wójt Gminy Baranów Pani Agata Trzop-Szczypiorska zwróciła się do spółki z prośbą o wsparcie szeregu zadań Gminy mogących się przyczynić do poprawienia życia mieszkańców w sąsiedztwie planowanej inwestycji CPK, w tym między innymi budowę i modernizację placu zabaw przy szkole podstawowej w Baranowie – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji w spółce CPK.

Kolejną z potrzeb zgłoszonych przez władze gminy Baranów i o które wnioskowała OSP Baranów było dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego. Pojazd służyć będzie zarówno społeczności lokalnej, w interwencjach ratunkowych na autostradzie A2, jak i przy zabezpieczeniu realizacji Inwestycji, która będzie prowadzona przez Spółkę na tym terenie – podkreśla Dobrońska.

Trwają przygotowania do otwarcia placu zabaw przy szkole podstawowej w Baranowie. Spółka CPK wsparła to przedsięwzięcie finansowo. Nowa przestrzeń dla dzieci to nie tylko bezpieczniejsze sprzęty, ale przede wszystkim nowe formy zabawy, które pozwolą pobudzić wyobraźnię i sprawność – mówi Dobrońska. Najmłodsi mieszkańcy gminy będą mogli cieszyć się nowym placem zabaw w okolicach Dnia Dziecka.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Grodziska Mazowieckiego złożyło wnioski o dofinansowanie sprzętu oraz o wsparcie finansowe kolonii dla dzieci. Prośby są aktualnie procedowane.

Spółka wsparła również finansowo zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie, która jako pierwsza wśród OSP z regionu zgłosiła się z prośbą o dofinansowanie. Udział spółki wyniósł 130 tys. zł. Pojazd ma zostać dostarczony druhom do końca czerwca. Będzie on służył mieszkańcom, a także podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie.

Dla nas, strażaków, bardzo ważna jest możliwość szybkiego i skutecznego reagowania. Do naszych obowiązków należy m.in. niesienie pomocy naszym mieszkańcom, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pomoc uczestnikom wypadków na pobliskiej autostradzie A2 – mówi Dariusz Szymańczak, prezes OSP w Baranowie. – Nowoczesna i dobrze wyposażona jednostka to dla nas priorytet. Dodatkowy nowy sprzęt poprawi bezpieczeństwo mieszkańców – dodaje.

Spółka CPK deklaruje możliwość dofinansowania zakupu pojazdów i wyposażenia strażackiego także dla innych jednostek. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pomoc uczestnikom wypadków drogowych, zwiększenie mobilności ratowników podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczenie przyszłych prac budowlanych. Kilkanaście OSP z wymienionych gmin ubiega się obecnie o finansowanie wozów gaśniczych czy sprzętu pożarniczego.

Planowana inwestycja w Port Solidarność i związany z tym wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo jest dla nas kwestią priorytetową. Szczegóły dotyczące procedury wnioskowania o dofinansowanie przekażemy też bezpośrednio do jednostek OSP w regionie – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji w spółce CPK.

Wszystkie OSP z terenu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki do 30 kwietnia mogą składać wnioski o dofinansowanie. W tym celu powinny skontaktować się ze spółką na adres csr@cpk.pl, następnie wypełnić otrzymany wniosek i odesłać go (mailem lub pocztą). Pod powyższym adresem mailowym można zadawać wszystkie pytania dotyczące dofinansowania dla OSP.

Powiązane tematy

Komentarze