Informacje

Wstępna koncepcja CPK / autor: Zaha Hadid Architects
Wstępna koncepcja CPK / autor: Zaha Hadid Architects

CPK rozwija profesjonalne zaplecze i nawiązuje współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 29 kwietnia 2022, 14:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce

Aby ją zrealizować spółka CPK rozwija jej profesjonalne zaplecze nawiązując współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. W ostatnich miesiącach zostały podpisane porozumienia z Siecią Badawczą Łukasiewicz, uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Łódzką, Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą oraz z Uczelnią Łazarskiego. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń, wiedzy i potencjału oraz wspólne projekty naukowe, badawcze i edukacyjne.

Spółka CPK tworzy nowy system transportowy w Polsce, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego centrum wybudowany zostanie Port Lotniczy Solidarność oraz 12 tras kolejowych w całym kraju. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 000 km nowych linii kolejowych. Tak duże projekty wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Łukasiewicz partnerem technologicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego

Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz ma zapewnić Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zaplecze badawczo-rozwojowe, a docelowo stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną zarówno na realizację CPK, jak i na konkurencyjność polskiej gospodarki. Współdziałanie obu podmiotów zakłada wykorzystanie potencjału badawczego Łukasiewicza w tak perspektywicznych obszarach, jak np. inteligentna infrastruktura logistyczna, nowoczesne materiały budowlane i konstrukcyjne czy systemy zarządzania informacją o zagrożeniach w transporcie lądowym i powietrznym.

Megaprojekty są nie tylko pozytywnym bodźcem dla PKB, gospodarki i rynku pracy, ale również impulsem dla rozwoju nauki i innowacyjności. Ze względu na skalę wyzwań naszego programu musimy uważnie obserwować najnowsze trendy technologiczne i w oparciu o nie poszukiwać skutecznych, niekiedy nie praktykowanych dotąd rozwiązań. Do tego potrzebna jest współpraca z najwyższej klasy specjalistami, aby poszukiwanie innowacji nie stało się „sztuką dla sztuki”. Dzięki współpracy z najlepszymi polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi uzyskujemy dostęp do wiedzy i zasobów najlepszych placówek naukowych w Polsce. Uzyskujemy w ten sposób możliwość wykorzystania dorobku polskiej nauki do wsparcia transformacyjnego charakteru programu CPK – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Spółka CPK stawia na sprawdzone ośrodki naukowo-badawcze

Zakres współpracy między CPK a Politechnikami: Warszawską, Łódzką, Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą, jest szeroki. W jego skład wchodzą m.in. wspólne projekty badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnie dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, będzie ona miała także możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Bardzo ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a uczelniami, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców i inżynierów elementów składowych projektu CPK. To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które wchodzą w skład podpisywanych porozumień.

Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski mówi: - Dzięki współpracy z tak strategiczną dla rozwoju Polski spółką będziemy w stanie wspólnie realizować projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dofinansowywane przez krajowe i europejskie fundusze. Bardzo perspektywiczna jest także komercjalizacja wyników badań w obszarze projektowania, budowy i użytkowania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wyniki badań i projektów dotyczące działalności lotniska, kolei dużych prędkości wraz z infrastrukturą oraz ich bezpieczeństwem i eksploatacją są dla AGH bardzo ciekawym i twórczym wyzwaniem, któremu chcemy sprostać z najwyższą starannością i naukowym podejściem. Wierzę, że ta bilateralna współpraca przyczyni się do rozwoju naszego kraju.

W celu przybliżania studentom projektu CPK spółka organizuje także spotkania otwarte na uczelniach. Podczas tzw. CPK Day studenci uczestniczą w wykładach i debatach przybliżających działalność CPK, dowiadują się również w jaki sposób już teraz można podjąć współpracę ze spółką. Pierwsze takie wydarzenie odbyło się w czwartek 7 kwietnia na Politechnice Gdańskiej.

Rozwijanie współpracy ze światem nauki

Centralny Port Komunikacyjny potrzebuje również ośrodków naukowych specjalizujących się m.in. w zakresie prawa lotniczego i administrowania ruchem lotniczym. W Polsce wiodącą placówką w tych dziedzinach jest Uczelnia Łazarskiego. Wspólne działania spółki CPK i uczelni będą obejmować zakres zarówno obszaru lotniskowego, jak i kolejowego. Szczególny nacisk zostanie położony na obszary kluczowe dla biznesu w przyszłości, m.in. na digitalizację, komputerowe wspomaganie zarządzania, projektowania i eksploatacji, zarządzanie procesem logistycznym i transportowym, modelowanie ruchu pasażerskiego czy cargo kolejowe – w szczególności wirtualne centra i personel przewoźnika.

Zawarte dotychczas porozumienia to jedne z wielu planowanych przez CPK. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szerokie grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji.

Podpisanie porozumienia między Centralnym Portem Komunikacyjnym, a Politechniką Warszawską. Od lewej: Mikołaj Wild, prezes spółki CPK, prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej / autor: CPK
Podpisanie porozumienia między Centralnym Portem Komunikacyjnym, a Politechniką Warszawską. Od lewej: Mikołaj Wild, prezes spółki CPK, prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej / autor: CPK
.

Wstępna koncepcja CPK / autor: Zaha Hadid Architects
Wstępna koncepcja CPK / autor: Zaha Hadid Architects

Powiązane tematy