Informacje

Strategia CPK dla Mazowsza / autor: mat. prasowe CPK
Strategia CPK dla Mazowsza / autor: mat. prasowe CPK

Rozwój zachodniego Mazowsza dzięki CPK. Oto strategia

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 31 października 2022, 11:20

  • 2
  • Powiększ tekst

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała wstępny projekt strategii dotyczącej perspektyw rozwoju 18 gmin i pięciu powiatów w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Portu Solidarność do 2040 roku. We wrześniu ruszyły warsztaty z jednostkami samorządu terytorialnego, celem omówienia i uzupełnienia projektu tego dokumentu. Wspólnie dopracowany projekt zostanie poddany konsultacjom środowiskowym i społecznym. Przyjęcie Strategii przez Radę Ministrów przewiduje się na przyszły rok

20 września br. w Warszawie odbyła się konferencja na temat projektu Strategii rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego do 2040 r. Zgodnie z planem, finalna wersja strategii zostanie przyjęta przez Radę Ministrów jesienią 2023 r. W konferencji udział wzięli m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa mazowieckiego, powiatów oraz gmin z zachodniego Mazowsza.

CPK jest gigantyczną szansą rozwojową dla gmin w przyszłości okalających lotnisko. Strategia rozwoju obszaru otoczenia CPK służy temu, żeby skutecznie zaplanować współistnienie samorządów i Portu Solidarność i docelowo zmaksymalizować obustronne korzyści. Strategia sprawi, że samorządy będą miały ogromny wpływ na wykorzystanie szans z sąsiedztwa z CPK. Mam nadzieję, że dzięki współpracy, którą dziś podejmujemy, uda się wypracować najlepsze rozwiązania – podkreślił Marcin Horała.

Współpraca na pierwszym miejscu!

Strategia rozwoju obszaru otoczenia CPK to dokument, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju terenu położonego najbliżej planowanego węzła transportowego CPK. Chodzi o 18 gmin na terenie pięciu powiatów: Baranów, Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radziejowice, Sochaczew (gmina), Sochaczew (miasto), Teresin, Wiskitki i Żyrardów. Na tym obszarze o powierzchni 1 080 km kw. mieszka prawie 390 tys. osób.

Prace nad Strategią trwają od 2020 r., kiedy zostały przedstawione jej założenia. W 2021 r. odbył się szereg spotkań w ramach tematycznych grup roboczych z udziałem przedstawicieli samorządów.

W efekcie tej współpracy, konsultacji eksperckich i prac analitycznych powstał projekt dokumentu, który teraz będzie w dalszej kolejności dopracowywany z udziałem władz samorządowych.

Dlatego we wrześniu odbyło się spotkanie inaugurujące z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, spółki CPK i samorządów, zaś kolejnym krokiem są warsztaty z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Potrwają do końca 2022 roku. Strategia pozwoli na wyznaczenie kierunków rozwoju najbliższego otoczenia CPK i sposobów finansowania poszczególnych inwestycji. Podejmowane działania będą uwzględniały zarówno potrzebę przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom związanym z intensywnym rozwojem infrastruktury, jak i wykorzystanie szans – dla mieszkańców, dla samorządów i dla przedsiębiorców z tego obszaru.

Celem trwających obecnie warsztatów z udziałem samorządów obszaru otoczenia CPK, jest zebranie uwag do Strategii. Pozwoli to przygotować jej kolejną wersję odpowiadającą potrzebom rozwojowym samorządów, a na ich opinii najbardziej nam zależy – mówi Przemysław Derwich z Biura Strategii i Planowania Podprogramu Aerotropolis i Rozwój.

Co CPK chce osiągnąć?

Obszar otoczenia Portu Solidarność w niedalekiej przyszłości stanie się najlepiej skomunikowanym miejscem w Polsce. Będzie to region dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale też szybkich zmian urbanistycznych. Do partycypowania w planowaniu tej przestrzeni zapraszamy dziś jednostki samorządu terytorialnego, tak aby współpraca strony rządowej, spółki CPK oraz samorządu pozwoliła wypracować optymalną i gotową do zrealizowania strategię rozwoju całego otoczenia CPK – zaznaczył Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

W Strategii zdefiniowano cztery cele. Pierwszy z nich dotyczy rozwoju gospodarczego obszaru otoczenia CPK jako terenu atrakcyjnego dla obecnych przedsiębiorców oraz inwestorów m.in. ze względu na potencjał transportowo-logistyczny. Drugi ma skupiać się na stworzeniu możliwie najlepszych warunków do życia, wykorzystując pojawiające się nowe możliwości i minimalizując uciążliwość inwestycji w obszarze CPK. Trzeci cel zakłada zintegrowanie rozwoju przestrzennego z gospodarczym i społecznym. Czwarty z celów skupia się na sprawnym działaniu administracji publicznej jako fundamencie strategicznych działań na tym terenie.

Wprowadzenie Strategii pozwoli na uspójnienie działań samorządowych i rządowych na obszarze otoczenia CPK. Inwestycja, nad którą pracujemy, to zupełnie inna skala projektu. Dlatego współpraca i wspólna koordynacja prac są niezbędne. Rozwój terenu sąsiadującego z Portem Solidarność i całym węzłem komunikacyjnym to obustronna korzyść – powiedział Michał Szaniawski, dyrektor Pionu Aerotropolis i Rozwój w spółce CPK.

Strategia ma obowiązywać do 2040 r. Zgodnie z planem finalna wersja strategii zostanie przyjęta przez Radę Ministrów jesienią 2023 r. Konieczność przygotowania Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia wynika z Ustawy o CPK z maja 2018 r. i z jej ostatniej nowelizacji.

Powiązane tematy

Komentarze