Informacje

IDM 2022 / autor: Fratria
IDM 2022 / autor: Fratria

Konferencja IDM. Ważny głos multienergetycznego lidera rynku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 maja 2022, 16:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej to coroczne spotkanie przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych i samorządowych, a także instytucji rozliczeniowych i organizacji biznesowych. Tegoroczna edycja skupiła się na wyzwaniach, jakie stawia obecna sytuacja geopolityczna i kryzys surowcowy. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli narodowego championa – PKN ORLEN. W debatach na temat gospodarki głos reprezentantów koncernu był wyjątkowo ważny

Panel rozpoczynający tegoroczną konferencję poświęcony był skutkom wojny w Ukrainie, inflacji oraz konsekwencjom, jakie przyniósł najpierw kryzys pandemiczny, a potem surowcowy. W panelu udział wzięli Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w PKO BP, dr hab. Łukasz Hardt z Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i były członek Rady Polityki Pieniężnej, a także Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu ds. finansowych w KGHM Polska Miedź, dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista w XTB SA oraz Jan Szewczak, członek zarządu ds. finansowych w PKN ORLEN.

Zmiennych jest dużo

Wstęp do debaty zatytułowanej „Wyzwania makroekonomiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy i sytuację na rynkach w Polsce” wygłosił prof. Łukasz Hardt. Podkreślał znaczenie podejmowanych działań osłonowych, które mają pomóc nam przebrnąć przez trudny czas kryzysu.

Jakkolwiek inflacja jest najpoważniejszym problemem, z którym mierzy się polska gospodarka, to jednocześnie sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, a bezrobocie rekordowo niskie. Wzrost gospodarczy jest wysoki, a sytuacja finansów publicznych w tym momencie relatywnie dobra, choć widać już pierwsze sygnały ostrzegawcze, wskazujące na potrzebę rozważnej konsolidacji fiskalnej. Jednym z nich jest silny wzrost kosztu obsługi długu publicznego. Nie można też pominąć istotnego kosztu tarcz antyinflacyjnych, który można szacować na ok. 30 mld zł. w 2022 r., a także przewidywanego obniżenia wpływów budżetowych z PIT w związku z planowanymi zmianami podatkowymi – mówił były członek RPP.

Reagując na pytania prowadzącego debatę o przewidywany poziom inflacji, Jan Szewczak z PKN Orlen odpowiedział, że prognozowanie dzisiaj, ile będzie wynosić inflacja we wrześniu jest bardzo ryzykowne. – Zmiennych jest dużo – wyjaśnił.

Uczestnicy debaty podkreślali znaczenie sytuacji na rynku pracy i wciąż niestabilne ceny surowców, które wpływają ostatecznie na wzrost cen w całej gospodarce.

Podczas panelu poświęconego sytuacji makroekonomicznej pojawił się też wątek wpływu transformacji energetycznej na wydarzenia w gospodarce. Wzrost cen surowców, a przede wszystkim wojna i możliwe embargo na gaz i ropę z Rosji będą w najbliższym czasie miały istotny wpływ na wzrost gospodarczy.

Rynek kapitałowy może wesprzeć gospodarkę

ESG, czyli czynniki pozafinansowe (skrót od angielskich słów environmental - środowisko, social – społeczeństwo and corporate governance – ład korporacyjny), stają się niezwykle ważnym wskaźnikiem, cennym dla uczestników rynku kapitałowego, a poziom realizacji założeń zrównoważonego rozwoju coraz wyraźniej dominuje w ocenach spółek giełdowych. Pytanie o wpływ wojny na realizację założeń ESG padało podczas konferencji IDM wielokrotnie, również podczas panelu zatytułowanego „Rynek kapitałowy kołem zamachowym zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw”. Jego uczestnikami byli: Kamil Liberadzki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN Orlen, Karol Prażmo, dyrektor zarządzający Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich w mBank, Krzysztof Szułdrzyński, partner w PwC, Konrad Wilczak, associate director i senior banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

ESG było tworzone, gdy największym zagrożeniem były zmiany w środowisku naturalnym. Dziś na pierwszy plan wychodzą bezpieczeństwo energetyczne i zagrożenie militarne – podkreślali uczestnicy.

Nowoczesna energetyka oznacza m.in. rozporoszone źródła wytwarzania energii, a bezpieczeństwo energetyczne staje się priorytetem. Stąd można prognozować, że wzrośnie znaczenie transformacji energetycznej, a jednym z jej głównych celów obok redukcji negatywnego wpływu na środowisko, będzie również uniezależnienie się od węglowodorów. Dlatego nie zgadzam się z twierdzeniem, że w krótkim terminie zielone finansowanie może stracić na znaczeniu – mówił Michał Perlik z PKN Orlen.

Uczestnicy debaty podkreślali też znaczenie koniecznej standaryzacji wskaźników ESG, jakimi posługują się spółki uczestniczące w rynku kapitałowym.

Zaletą będzie doprowadzenie wszystkich emisji do wspólnego mianownika, co pozwoli łatwiej ocenić, czy dany produkt faktycznie jest zielony. Przed nami czas regulowania kwestii ESG. Dzięki teku każdy uczestnik rynku będzie dokładnie wiedział, jakie kryteria musi spełniać dana emisja, żeby zakwalifikować ją do kategorii zielonych. Taksonomia da jednoznaczną odpowiedź, z jakim konkretnie produktem mamy do czynienia – powiedział dyrektor Perlik, zwracając również uwagę, że transformacja do regulowanego rynku ESG to także pewien koszt i wysiłek zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. Ale, jak wyjaśniał – w krótkim terminie musi być trudniej i drożej, tak żeby w dłuższej pespektywie było łatwiej i taniej. Dodał także, że już obecnie Orlen obserwuje zwiększony popyt na swoje zrównoważone i zielone emisje obligacji w porównaniu do tradycyjnych papierów.

Nasza pierwsza emisja zielonych euroobligacji zaostrzyła apetyt inwestorów, którzy przy każdej okazji pytają teraz o elementy zielone i zrównoważone w emitowanym przez nas długu. Ten apetyt będzie narastał, szczególnie w momencie, gdy instrumenty finansowe będą weryfikowane według jednej, przejrzystej taksonomii. A to z kolei motywuje emitentów do kolejnych działań w tym zakresie – wyjaśniał dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN Orlen.

Edukacja finansowa

Podobnego zdania był obecny w konferencyjnym studiu telewizji wPolsce.pl Marek Garniewski, dyrektor inwestycyjny Orlen VC, który brał udział także w panelu zatytułowanym „Projekty technologiczne dla rynku vc – luka kapitałowa czy luka projektowa?”. Podkreślał znaczenie edukacji w upowszechnianiu dostępu do rynku kapitałowego.

Edukacja jest podstawową kwestią, jeśli chcemy zwiększyć zainteresowanie rynkiem kapitałowym wśród obywateli. PKN Orlen już w 2018 roku uruchomił program „Orlen w portfelu” skierowany do inwestorów indywidualnych. Część tego programu to akcja rabatowa, która premiuje akcjonariuszy indywidualnych, ale zasadniczą i główną częścią programu jest sfera edukacyjna – mówił dyrektor Garniewski w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl. – Prawie 250 tys. osób skorzystało też z naszej platformy edukacyjnej. To pokazuje, że trafiamy do bardzo szerokiej rzeszy odbiorców. Emitenci mogą zatem odegrać ważną rolę w edukacji finansowej.

Konferencja trwała od 15 do 18 maja br. „Gazeta Bankowa” i portal wGospodarce.pl objęły ją patronatem. Zapraszamy na relacje i wywiady z uczestnikami konferencji w telewizji wPolsce.pl. XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

mac

CZYTAJ TEŻ: KGHM rozmawia z Google

CZYTAJ TEŻ: UE: Rosyjski szantaż energetyczny jest niedopuszczalny

Powiązane tematy

Komentarze