Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Transformacja energetyczna musi uwzględnić polską specyfikę

Robert Olesiński

Robert Olesiński

redaktor portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 25 maja 2022, 12:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa PGE ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Zysk EBITDA, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji, który jest miarą rentowności firmy wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 19 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku.

Ale przede wszystkim uwagę zwraca to, że tak znakomity wynik został osiągnięty dzięki bardzo dobrym wynikom energetyki odnawialnej. To dobitnie pokazuje, że PGE konsekwentnie realizuje swoje strategiczne zamierzenia w zakresie neutralności emisyjnej, rozwoju energetyki odnawialnej i odchodzenia od węglowodorów. Jak podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Grupy PGE od transformacji energetycznej nie ma odwrotu.

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh, czyli nieznacznie więcej niż I kwartale 2021 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,3 TWh (o 18 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 4,9 TWh (spadek r/r o 21 proc.), a z gazu ziemnego 1,1 TWh (mniej o 22 proc. względem I kw. 2021 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE wyniosła 0,8 TWh, czyli była wyższa r/r o 23 proc. Te dane wyraźnie świadczą o zmianie w dziedzinie źródeł, z których produkowana jest energia. Rośnie produkcja z lądowych farm wiatrowych, fotowoltaiki, a wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji offshore – budowa wspólnie z duńską firmą Orsted morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Te zmiany są jednak związane z ogromnym wysiłkiem finansowym. Konieczna jest zatem reforma unijnego programu Fit for 55. Bank Pekao opublikował szacunkowe koszty wprowadzenia pakietu Fit for 55 dla Polski do 2030 roku, z których wynika, że koszt transformacji dla Polski może wzrosnąć o 900 mld zł wobec poprzedniego celu redukcyjnego (40 proc.). Obecnie ma to być 55 proc., a w Parlamencie Europejskim mówiło się o jeszcze ambitniejszym celu – 60 proc.

Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych stwierdził, że Polski nie stać na zaakceptowanie ambitnego planu Fit for 55 w obecnej formie. Tak też uważa Grupa PGE, której przedstawiciele jako pierwsi wywołali na forum europejskim dyskusję na ten temat. Dotyczy to zwłaszcza handlu świadectwami emisyjnymi (ETS) i jego czysto spekulacyjnego charakteru.

Miejmy nadzieję, że dojdziemy do ostatecznych, konstruktywnych rozwiązań – mówi Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Ta ostatnia liczba jest ważna, bo największy sprzeciw wobec pakietu Fit for 55 wyraża właśnie ciepłownictwo. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc., i z pewnością będzie on szybko rósł.

PGE podpisała umowę warunkową na nabycie trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Ta decyzja wzmacnia zielony kierunek transformacji energetycznej Grupy PGE. Z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w technologii lądowych farm wiatrowych umacnia pozycję lidera energetyki odnawialnej w Polsce. Wartość transakcji wyniesie ponad 900 mln zł. Dzięki nowej emisji akcji Grupy PGE uzyskano 3,2 miliarda zł na rozwój obszaru dystrybucji i odnawialnych źródeł energii.

Robert Olesiński

CZYTAJ TEŻ: Zysk Grupy PGE o 19 proc. wyższy niż przed rokiem ! 2,6 mld zł

Powiązane tematy

Komentarze