Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Powrót do biur kontra potrzeba pracy zdalnej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 maja 2022, 13:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Zdalne lub hybrydowe zatrudnienie w perspektywie najbliższych 1-2 lat wybrałoby 86% respondentów pracujących w marcu br. zdalnie lub hybrydowo, wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl. W tej grupie 27,5% deklaruje, że chciałoby działać w pełni spoza biura

Analiza danych pokazuje, że już w marcu widoczne były pierwsze oznaki zmian w organizacji pracy. Możemy przypuszczać, że mamy tu do czynienia z inicjatywą zarówno pracowników, jak i pracodawców. […] Badania wskazują, że częściej niż wcześniej bywamy w biurach. Te proporcje nadal mogą się zmieniać na korzyść bardziej ‘biurowego’ modelu pracy hybrydowej. Nie spodziewamy się jednak powrotu do pracy stacjonarnej jako dominującego modelu - powiedziała ekspertka ds. badań użytkowników w Grupie Pracuj Małgorzata Skonieczna, cytowana w komunikacie.

Stabilne wydają się zwyczaje dotyczące dni wybieranych na wizyty w biurze. Zdecydowanie najchętniej do firmy przychodzi się w poniedziałki (46%), co stanowi wynik bardzo bliski do tego sprzed pół roku. Natomiast najrzadziej preferowane były piątki (9%) oraz weekendy (2%). Takie wybory pracowników mogą sugerować, że poniedziałki są wskazywane zarówno przez wielu pracowników, jak i firmy jako dni służące uporządkowaniu zadań, ich podziałowi i organizacji spotkań wymagających bezpośrednich kontaktów.

Największy pozytywny wpływ na skłonność do starania się o zatrudnienie ma dofinansowanie pracy zdalnej np. poprzez pokrycie części rachunków czy dodatkowe wyposażenie stanowiska. Pomogłoby ono podjąć pozytywną decyzję 61% kandydatów. Na drugim miejscu znalazło się umożliwienie dowolnego wyboru modelu pracy (54%), a na trzecim otwartość na zatrudnianie osób spoza lokalizacji firmy (50%). Rzadziej jako dodatkowy atut postrzegane jest działanie firmy wyłącznie w modelu zdalnym (35%). 20% badanych jako atut postrzega brak możliwości pracy hybrydowej lub zdalnej, wskazano również.

Dostrzec można także, że pozytywny wpływ wspomnianych aspektów na efektywną rekrutację maleje wraz z wiekiem badanego. Osoby z grup wiekowych 18-24 oraz 25-34 wyraźnie częściej od tych z grup 35-44 oraz 45-65 zaaplikują chętniej do firm, które pracują wyłącznie zdalnie, dofinansowują pracę z domu, zatrudniają osoby z różnych lokalizacji i dają dowolność w wyborze modelu.

Respondenci mający doświadczenia pracy zdalnej lub hybrydowej najczęściej wskazywali na dwie bardzo praktyczne kwestie - mniej czasu poświęcane na dojazdy do pracy (66%) oraz generowane oszczędności na wydatkach np. na paliwo czy żywność (47%). Wśród zalet wysoko znalazły się także kwestie dotyczące organizacji i efektywności - bardziej elastyczne godziny wykonywania obowiązków (36%) oraz większa efektywność (24%). Na ostatnim miejscu w czołowej piątce znalazła się możliwość samodzielnej aranżacji i wyboru stanowiska pracy (23%) - czytamy dalej.

48% pracujących zdalnie jako wadę tego modelu wymieniło trudności z oddzieleniem pracy i życia osobistego, a 43% - zbyt rzadkie kontakty ze współpracownikami. Na trzecim miejscu znalazły się aspekty związane z dodatkowymi wydatkami. W czołowej piątce wad znalazła się także konieczność korzystania z prywatnej przestrzeni do celów zawodowych oraz mniejsza efektywność, zakończono.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1 796 Polaków posiadających pracę.

Czytaj też: Cudzoziemcy kupili ponad 10 tys. mieszkań

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze