Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Efekt Lisa! Będzie kontrola w Ringier Axel Springer

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 czerwca 2022, 14:09

  • Powiększ tekst

W piątek rozpocznie się planowana kontrola w spółce Ringier Axel Springer Polska – poinformował rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy Juliusz Głuski-Schimmer. Powodem, jak przekazał, jest rosnąca liczba doniesień medialnych o występowaniu w spółce działań mających charakter mobbingu.

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy przekazał w czwartek w komunikacie o zaplanowanym na piątek rozpoczęciu kontroli w Ringier Axel Springer Polska. Spółka RASP jest właścicielem m.in. tygodnika „Newsweek Polska”, miesięcznika „Forbes” czy portalu Onet.pl.

Powodem, jak przekazał rzecznik, jest rosnąca liczba doniesień medialnych o występowaniu działań mających charakter mobbingu – w tym opis konkretnych zachowań oraz potencjalnych ofiar. W związku z tym Inspekcja zadecydowała o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

W komunikacie znalazły się informacje przedstawiające działania antymobbingowe podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Jej rolą, jak zaznaczono, jest wspieranie działań pracodawcy w przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu i reagowanie na zgłaszane przez pracowników skargi.

Należy przy tym podkreślić, że ze względu na brak rozwiązań prawnych umożliwiających rozstrzyganie przez inspektora pracy o wystąpieniu tych zjawisk, jego działania sprowadzają się w tym przypadku do dokonań prewencyjnych, takich jak weryfikacja procedur obowiązujących u pracodawcy, w tym wszelkich regulaminów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, na sprawdzaniu, czy pracownik ma realne możliwości zgłoszenia zjawisk niepożądanych oraz na występowaniu do pracodawcy o wprowadzenie stosownych procedur w przypadku ich braku – zaznaczyła PIP.

Jednocześnie podkreślono, że jedynym organem uprawnionym do ostatecznego weryfikowania wystąpienia mobbingu czy dyskryminacji jest sąd. To ta instytucja na podstawie zebranego materiału dowodowego ustala, czy doszło do takiego zjawiska i ewentualnie orzeka o stosownych odszkodowaniach dla poszkodowanego pracownika.

Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywa na pracodawcy. Wśród działań podejmowanych przez pracodawcę na rzecz przeciwdziałania mobbingowi Inspekcja wskazała zapewnienie pracownikom edukacji w tym zakresie, szkolenie pracowników, tworzenie procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych, przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w przypadku zgłoszenia skargi pracownika na wystąpienie zjawisk niepożądanych.

W 2021 r. było prawie 2,8 tys. takich skarg. Należy jednak zaznaczyć, że w postępowaniu kontrolnym dotyczącym skarg z zakresu mobbingu lub dyskryminacji w zatrudnieniu inspektor pracy bada jedynie okoliczności obiektywne, związane bezpośrednio z naruszeniem przepisów prawa pracy, możliwe do zweryfikowania poprzez dostępne inspektorowi środki dowodowe – podkreślono w komunikacie.

Państwowa Inspekcja Pracy wymieniła również kampanie prewencyjno-informacyjne, programy profilaktyczne np. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, którego celem było przeciwdziałanie niepożądanym konsekwencjom stresu, innym zagrożeniom psychospołecznym oraz ograniczanie ich w miejscu pracy.

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 125 szkoleń, którymi objęto blisko 250 pracodawców, 3,7 tys. pracowników, prawie 300 społecznych inspektorów pracy oraz 220 nauczycieli.

Wśród zaleceń do pracodawców PIP wskazał kilka dobrych praktyk, w tym wprowadzenie tzw. „Zielonej linii” lub „Zielonej skrzynki”, czyli numer telefonu i e-mail, na które anonimowo można zgłosić pytania, wątpliwości i sygnały o wszelkich próbach negatywnych zjawisk w miejscu pracy.

PAP/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych