Informacje

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek  / autor: PAP/Szymon Łabiński
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek / autor: PAP/Szymon Łabiński

Obajtek: skoncentrujemy się na dalszej dywersyfikacji dostaw ropy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lipca 2022, 15:10

  • 1
  • Powiększ tekst

Skoncentrujemy się na dalszej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, by zapewnić niezależność energetyczną nie tylko Polski, ale całego regionu, w którym aktywnie działamy - poinformował PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, wskazując na działania, które podejmie Orlen po przejęciu kontroli nad Grupą Lotos

Od początku procesu przejęcia Grupy Lotos zapewniamy o przyspieszeniu w inwestycjach, które zagwarantują nowemu połączonemu podmiotowi osiągnięcie maksymalnych korzyści biznesowych oraz dynamiczny rozwój na rynku paliwowo-energetycznym w regionie. Temu służy też podpisane właśnie porozumienie ze Skarbem Państwa, w którym zadeklarowaliśmy, że po przejęciu Grupy LOTOS, jej strategiczne inwestycje nadal będą prowadzone - poinformował PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dodał, że działania, które podejmie Orlen po przejęciu kontroli nad Grupą Lotos, wpisują się w politykę energetyczną Polski.

Skoncentrujemy się na dalszej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, by zapewnić niezależność energetyczną nie tylko Polski, ale całego regionu, w którym aktywnie działamy - zapewnił.

Jak wskazał, priorytetem „nadal będzie zapewnienie stabilności dostaw surowców i paliw, z naciskiem na działania sukcesywnie ograniczające ich emisyjność”. Zdaniem Obajtka ważną rolę może odegrać tu Lotos, ze względu na „ogromny potencjał, by poprzez badania i współpracę z gdańskim środowiskiem naukowym, rozwijać projekty z zakresu paliw alternatywnych, w tym wodoru, a także elektromobilności”.

Obajtek zaznaczył, że petrochemia to kolejny filar działalności Grupy Orlen.

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to dla rafinerii w Gdańsku gwarancja uzyskania nowych szans rozwojowych. Realizacja strategicznych projektów oznacza z kolei dla całej Grupy Orlen umocnienie pozycji na europejskim rynku petrochemicznym - ocenił.

Podkreślił, że siłą koncernu są też pracownicy.

Doceniamy doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników Grupy Lotos, dlatego we współpracy ze Związkami Zawodowymi obu firm zabezpieczyliśmy dla nich gwarancje zatrudnienia, a w porozumieniu podpisanym ze Skarbem Państwa dodatkowo potwierdziliśmy utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie spółek z Grupy LOTOS - poinformował.

Tym porozumieniem po raz kolejny potwierdzamy też, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, który odpowiedzialnie realizuje proces konsolidacji z Grupą LOTOS. Jeden koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje silnego lidera. Taką rolę odegra nowa Grupa ORLEN - zapewnił.

We wtorek rząd przyjął wniosek o wyrażenie zgody na połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen - przekazała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia obu podmiotów. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji jest zgoda akcjonariuszy spółek - Grupy Lotos i PKN Orlen, dotycząca warunków połączenia. Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.

PKN Orlen informował wcześniej, że w wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc.

Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona - podkreślał koncern.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. Z kolei 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.

Wcześniej, 12 stycznia tego roku, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Informowano m.in. wtedy, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

PKN Orlen podkreślał wówczas, że wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Budowa koncernu multienergetycznego, jak informował wcześniej PKN Orlen, zakłada też przejęcie PGNiG. 16 marca tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen i PGNiG. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która zarządza magazynami gazu należącymi obecnie do PGNiG.

Według PKN Orlen zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, skutecznie konkurując na międzynarodowych rynkach i gwarantując zarazem bezpieczeństwo dostaw paliw i energii. Przyszły multienergetyczny koncern ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały.

Po połączeniu aktywa rafineryjne Grupy Lotos, jak zapowiada PKN Orlen, będą nadal zlokalizowane w Gdańsku, a w związku z tym wpływy z podatków oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy pozostaną na Pomorzu.

We wtorek PKN Orlen podpisał porozumienie z Grupą Lotos i związkami zawodowymi obu podmiotów ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu, w tym zabezpieczające m.in. gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy.

Zabezpieczenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy to kolejny ważny etap fuzji z Grupą Lotos, który od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu silnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego - podkreślił w komunikacie PKN Orlen.

W czwartek, 21 lipca, czyli dzień po obradach NWZ Grupy Lotos, w Płocku odbędzie się NWZ PKN Orlen, podczas którego akcjonariusze koncernu również rozpatrzą uchwałę w sprawie połączenia z Grupą Lotos i podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Czytaj też: Kluczowe dni dla Orlenu i Lotosu

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze