Informacje

Avia / autor: mat. prasowe
Avia / autor: mat. prasowe

Bazy paliwowe i zakłady Lotosu trafiają do Unimotu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2022, 14:40

  • Powiększ tekst

Zarząd Unimot podpisał umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej - Unimot Paliwa, podała spółka. Unimot szacuje, że zawarcie umowy umożliwi grupie osiągnięcie 30 mln zł dodatkowej EBITDA skorygowanej w okresie od lipca 2022 do lipca 2024 r. Podpisanie umowy to element przygotowania grupy do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się Unimot po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale

Podpisana umowa obejmuje przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa. Na mocy umowy, z dniem jej podpisania, przeniesiona została do spółki Unimot Paliwa wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa, której przedmiotem działalności jest obrót paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw Avia oraz segmentu związanego z handlem gazem ziemnym - czytamy w komunikacie.

Spółka Unimot za wniesiony wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymała 3 258 500 nowoutworzonych udziałów w Unimot Paliwa. Na dzień podpisania umowy wartość przenoszonej części przedsiębiorstwa wynosiła 325,85 mln zł.

Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa, spółka Unimot skoncentruje swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z grupy - czytamy dalej.

Proces transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, w ramach której nabędziemy bazy paliwowe i zakłady produkcji asfaltu, uzyskał już wszystkie formalne zgody. Na mocy zawartej dzisiaj umowy, wieńczącej reorganizację Grupy Unimot, jesteśmy również w pełni gotowi organizacyjnie, by po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, wcielić te aktywa do naszej grupy i docelowo pełnić rolę niezależnego operatora logistycznego. Wydzielenie części związanej z obrotem paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która w ramach Grupy Unimot będzie funkcjonowała obok spółki nadzorującej infrastrukturę magazynowania, było kluczowym warunkiem zapewniającym niezależność tych segmentów biznesowych - skomentował prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Ostatecznym skutkiem procesu reorganizacji Grupy Unimot jest skoncentrowanie działalności koncesjonowanej związanej z importem paliw w ramach Unimot Paliwa, a w konsekwencji ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez grupę w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r., co powoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie, podkreślono.

Unimot szacuje, że zawarcie umowy umożliwi grupie osiągnięcie w tym okresie dodatkowej EBITDA skorygowanej (tj. zysku przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją skorygowanego o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz uzasadnione przesunięcia) na poziomie około 30 mln zł. Dodatkowa EBITDA skorygowana grupy zostanie wygenerowana dzięki oszczędnościom, o których mowa powyżej, oraz będzie pochodną dodatkowych przychodów i kosztów związanych z zawarciem umowy - napisano w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

Czytaj też: Kto stoi za Unimotem? Firma liczy na 100 mln zł po przejęciu Lotos Terminale

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych