Informacje

Avia / autor: mat. prasowe
Avia / autor: mat. prasowe

TYLKO U NAS

Kto stoi za Unimotem? Firma liczy na 100 mln zł po przejęciu Lotos Terminale

Maksymilian Wysocki

Maksymilian Wysocki

Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie wizerunku i marketingu internetowego, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 12 stycznia 2022, 13:11

    Aktualizacja: 12 stycznia 2022, 15:18

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa UNIMOT pod liczbą stacji porównać go z firmą taką jak Orlen, czy Lotos nie można porównywać, pod kątem przejmowania stacji przy tej okazji też tym razem na razie nie skorzystała, ale mimo to firma rozwija się w Polsce od dłuższego czasu sukcesywnie, realizując plany związane z rozwojem stacji paliw pod marką AVIA w Polsce. Ostatnio do sieci włączonych zostało 13 kolejnych obiektów, w tym stacja w Zakopanem. Oznacza to, że na początku grudnia w sieci AVIA zarządzanej przez Grupę UNIMOT działało już 85 stacji. Z pewnością na wejściu w proces fuzji Orlenu i Lotosu też dobrze na tym wyjdzie

Unimot Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawarła właśnie z PKN Orlen umowę w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw.

Grupa Unimot liczy, że po zamknięciu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, obejmującej biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, będzie uzyskiwać dodatkową EBITDA skonsolidowaną na poziomie 70-100 mln zł rocznie, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski. Szacowane zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję w najbliższym czasie wyniesie co najmniej 450 mln zł.

Zainicjowana transakcja jest kolejnym etapem naszego sukcesywnego rozwoju i umacniania Grupy Unimot na pozycji największego niezależnego operatora na rynku paliw w Polsce. W naszej strategii biznesowej na lata 2018-2023 nakreśliliśmy potrzebę dywersyfikowania źródeł przychodu i teraz wykorzystujemy szansę, jaka pojawiła się na rynku, do zwiększenia skali działalności. Wstępnie szacujemy, że przejęte biznesy będą miały istotny wpływ na nasze wyniki i mogą pozwolić nam wypracować w najbliższych latach po zamknięciu transakcji dodatkową EBITDA skonsolidowaną na poziomie 70-100 mln zł rocznie - powiedział Adam Sikorski, prezes Unimot SA, cytowany w komunikacie spółki.

Unimot Investments - spółka z Grupy Unimot - zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% akcji spółki Lotos Terminale, obejmującą biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, a także umowę kredytową w zakresie finansowania transakcji. Przedmiotem transakcji jest przede wszystkim przejęcie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m3 oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

Celem transakcji jest wejście Grupy Unimot w działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o własną infrastrukturę (ang. Independent Logistic Operator, tzw. biznes ‘ILO’) oraz produkcję asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi (tzw. biznes ‘bitumen’). Aktywa związane z tymi biznesami zostaną docelowo wniesione do spółki Lotos Terminale przed podpisaniem ostatecznej umowy, na podstawie której Unimot Investments nabędzie akcje tej spółki, po spełnieniu się szeregu warunków zawieszających i z chwilą zapłaty ceny za akcje. Grupa Unimot szacuje, że spełnienie warunków i zawarcie ostatecznej umowy może mieć miejsce nie wcześniej niż w III kwartale 2022 r. - czytamy w komunikacie.

Biznes „ILO” będzie obejmować 9 terminali paliw o łącznej bieżącej pojemności 350 tys. m3, w tym 5 terminali należących obecnie do Lotos Terminale: w Czechowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Rypinie, a także 4 terminale należące obecnie do PKN Orlen: w Bolesławcu, Szczecinie, Gutkowie oraz Gdańsku. Po zakończeniu prowadzonych prac rozwojowych zdolności magazynowe wzrosną do 410 tys. m3. W wyniku transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw (po PERN oraz PKN Orlen) w ujęciu wolumenowym. Dodatkowo, po zrealizowaniu przez PKN Orlen modernizacji i rozbudowy terminala morskiego w Szczecinie, Grupa Unimot dysponować będzie ok. 10 tys. m3 pojemności przeznaczonych do magazynowania paliwa lotniczego oraz 40 tys. m3 przeznaczonych do magazynowania oleju napędowego, podano w materiale.

Biznes „bitumen” będzie z kolei obejmować wydzielane ze spółki Lotos Asfalt zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach wraz z działem handlowym, jak również dziesięcioletni kontrakt na dostawy przez Grupę Lotos produktów asfaltowych i surowca do ich produkcji w ilości do 500 tys. ton rocznie, dzięki czemu Grupa Unimot stanie się drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów w ujęciu wolumenowym, wskazano także.

Po finalizacji transakcji Grupa Unimot będzie zatrudniała ponad dwukrotnie więcej pracowników. Obecnie Grupa Unimot zatrudnia około 250 osób.

Jako potencjalnie dwukrotnie większa organizacja widzimy w tej akwizycji wiele pól do osiągnięcia efektu synergii biznesowej. Dzięki zainicjowanej transakcji będziemy mogli uzupełnić łańcuch budowania wartości Grupy i związanych z tym kompetencji. Rozszerzymy know-how poprzez połączenie kompetencji pracowników przejmowanych aktywów z kompetencjami pracowników już zatrudnionych w Grupie. Na korzyść transakcji przejęcia biznesu bitumenów wpływają niewątpliwie również pozytywne prognozy dla konsumpcji produktów asfaltowych w najbliższej przyszłości. Chcemy tę szansę dobrze wykorzystać - skomentował Sikorski.

Cena została ustalona między innymi w oparciu o wyceny przygotowane przez doradców finansowych oraz wewnętrzne analizy i będzie podlegać korekcie o wartość długu netto i zmiany w kapitale obrotowym na dzień zamknięcia transakcji.

Biorąc pod uwagę podany mechanizm ustalenia ceny oraz wartość inwestycji, do których sfinansowania zobowiązał się kupujący, szacowane zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję w najbliższym czasie wyniesie co najmniej 450 mln zł - czytamy też w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

Więcej szczegółów o spółce Unimot

UNIMOT S.A. jest niezależną grupą paliwowo-energetyczną, która w swojej multienergetycznej ofercie posiada: olej napędowy (ON), benzyny, biopaliwa (Bio), gaz płynny (LPG), gaz ziemny (w tym LNG), produkty asfaltowe, a także energię elektryczną. Od 2016 r. spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu jako pierwsza polska firma uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw AVIA w Polsce i na Ukrainie.

AVIA / autor: mat. prasowe
AVIA / autor: mat. prasowe

UNIMOT S.A. ma niemal 30 lat doświadczenia na rynku paliwowym, specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Firma rozwija także segment fotowoltaiki, m.in. pod marką AVIA Solar, oraz inwestuje w kolejne sektory OZE. Od marca 2017 r. spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.

Prezesem zarządu Unimot SA jest Adam Sikorski, który grupę współtworzy od 1992 roku. W 2012 r. został przewodniczącym rady nadzorczej i głównym udziałowcem PZL Sędziszów S.A. – wiodącego, krajowego producenta filtrów dla motoryzacji, gdzie w okresie 2015-18 zajmował stanowisko prezesa zarządu spółki. Od sierpnia 2018 r. Adam Sikorski jest prezesem zarządu UNIMOT S.A.

Wiceprezesem zarządu ds. handlowych jest Robert Brzozowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 r. ukończył prestiżową uczelnię BI Norwegian Business School, uzyskując tytuł Executive Master of Bussines Administration w dziedzinie energii. W latach 2000-03 był dyrektorem ds. handlu i marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o., a przez kolejne 2 lata pełnił funkcję dyrektora handlowego LOTOS Marine. Z Grupą UNIMOT jest związany od 2008 r. jako koordynator międzynarodowego obrotu paliwami. W UNIMOT S.A. odpowiadał m.in. za projekt hurtowej sprzedaży oleju napędowego. 25 sierpnia 2014 r. objął stanowisko członka zarządu oraz funkcję dyrektora handlowego spółki. Od  października 2015 r. do końca 2017 r. zajmował stanowisko prezesa zarządu UNIMOT S.A. Od stycznia 2018 r. Rober Brzozowski jest wiceprezesem zarządu ds. handlowych.

Wiceprezesem zarządu ds. finansowych jest Filip Kuropatwa, w przeszłości w BWP Unibank i BRE Bank w obszarach rynku pieniężnego i walutowego oraz rynków towarowych. Z Grupą UNIMOT związany od 2015 roku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. optymalizacji marż i ryzyka finansowego.

Wcześniej prezesem firmy był Robert Brzozowski, wiceprezesem Marcin Zawisza, a członkiem zarządu Michał Parkitny.

Stacje w Polsce

Poza stacją w Zakopanem do sieci AVIA włączone zostały stacje w Bielsku-Białej, Chełmku, Radzyniu Podlaskim, Żorach, Ogrodzieńcu, Olkuszu, Jarocinie, Krajewicach i Kiszkowie, a w ciągu najbliższych dni włączone zostaną również trzy stacje w województwie zachodniopomorskim – w Barwicach, Ramlewie i Bornem Sulinowie.

AVIA / autor: mat. prasowe
AVIA / autor: mat. prasowe

Od kilku lat intensywnie pracujemy nad dotarciem do jak największej liczby kierowców, dlatego z każdym miesiącem sieć AVIA w Polsce rozszerza się o kolejne punkty. Stawiamy też na rozwój istniejących już stacji poprzez wprowadzanie naszego konceptu gastronomicznego i licznych udogodnień z tym związanych – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce i na Ukrainie. – Końcówka 2021 roku to dla nas czas wytężonej pracy – otwieramy 13 nowych obiektów, w tym jeden z naszych flagowych punktów – w Zakopanem. Dzięki zaangażowaniu naszego doświadczonego zespołu, wykorzystującego wieloletnie doświadczenie w branży paliwowej, w grudniu w naszej sieci działać będzie ponad 90 stacji, a z początkiem 2022 roku chcemy przekroczyć liczbę 100 stacji AVIA w Polsce.

Stacja AVIA w Zakopanem to pierwsza stacja paliw w granicach administracyjnych miasta Zakopane przy drodze krajowej 47 od strony Poronina. Wyposażona została w koncept gastronomiczny i posiada własny ogródek. Koncept Eat&Go klienci znajdą ponadto na stacjach w: Żorach, Chełmku, Radzyniu Podlaskim, Barwicach, Ramlewie i w Bornem Sulinowie.

Grupa UNIMOT wdraża także swój autorski koncept na już istniejących stacjach. W ostatnim czasie przebudowę przeszły stacje w Lublinie i Skorzowie. W grudniu 2021 r. koncept Eat&Go dostępny będzie na ponad 30 stacjach AVIA.

AVIA / autor: mat. prasowe
AVIA / autor: mat. prasowe

AVIA

AVIA to europejska sieć stacji paliw, dość znana na świecie. Na rynkach obecna jest od ponad 90 lat. AVIA to obecnie blisko 3200 stacji paliw w 15 krajach Europy. Markę AVIA na polski rynek wprowadziła Grupa Unimot, która rozwija sieć stacji paliw pod tym szyldem od 2016 r.

Sieć stacji AVIA, rozwijana przez Grupę UNIMOT, na początku liczy 85 obiektów w całej Polsce. Stacje działają głównie w średnich i małych miastach. AVIA rozszerza swoją działalność również o największe aglomeracje i miejscowości turystyczne – stacje funkcjonują, między innymi, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, a od listopada 2021 roku także w Zakopanem.

CZYTAJ TEŻ: Orlen sprzeda aktywa Aramco, MOL i Unimotowi. Pomogą w przejęciu Lotosu

CZYTAJ TEŻ: Orlen przejmie kolejne 100 stacji w regionie? „Jest blisko”

CZYTAJ TEŻ: Sasin o umowach Orlenu: to historyczny dzień. Czekaliśmy wiele lat

mat. prasowe Unimot, ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze