Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

UOKiK: ponad 170 tys. zł kar na firmę Obligacje Społeczne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 sierpnia 2022, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Prezes UOKiK nałożył ponad 170 tys. zł kar na firmę Obligacje Społeczne i na osobę zarządzającą za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów - poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak dodano, firma dopuściła do naruszeń umyślnie

Urząd poinformował w poniedziałek, że szef UOKiK wydał decyzję wobec przedsiębiorcy Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z Warszawy. Nałożył w niej kary finansowe zarówno na samą firmę, jak i na osobę zarządzającą (prezesa), „która umyślnie dopuściła do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów”.

Prezes UOKiK wydał wcześniej ostrzeżenie konsumenckie oraz decyzję tymczasową, w której zobowiązał przedsiębiorcę do zaniechania nieuczciwych praktyk. „W związku z tym Urząd podjął działania, które doprowadziły do zamknięcia strony internetowej, na której były prezentowane treści wprowadzające konsumentów w błąd” - przekazano.

Jak podał UOKiK, za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów odpowiedzialność finansową poniesie zarówno spółka Obligacje Społeczne, jak i jej prezes i jedyny członek zarządu - Klaudiusz Dębowski. Nałożone kary wynoszą łącznie ponad 170 tys. zł.

Zgodnie z sentencją decyzji „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w wysokości (…) łącznie 91,8 tys. zł”.

Ponadto na „Klaudiusza Dębowskiego – członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez przedsiębiorcę Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy (…)” nałożono kary w łącznej wysokości 80 tys. zł - podał UOKiK.

Jak wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, „praktyki stosowane przez spółkę Obligacje Społeczne były bardzo szkodliwe”.

W ich efekcie konsumenci szukający możliwości bezpiecznej lokaty oszczędności mogli ponieść straty finansowe. Spółka na swojej stronie internetowej sugerowała, że ma w ofercie obligacje, co było nieprawdą. Nie wspominała również o ryzyku związanym z inwestycją, polegającą tak naprawdę na udzieleniu jej przez konsumenta oprocentowanej pożyczki – powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.

Szef UOKiK dodał, że „prezes spółki Obligacje Społeczne odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji strategii marketingowej firmy”. „W celu pozyskania jak największej liczby klientów umyślnie dopuszczał do wprowadzania ich w błąd zarówno co do istoty oferty spółki, jak i związanego z nią ryzyka inwestycyjnego. Dlatego zdecydowałem, że musi za to ponieść osobiście karę finansową” – wskazał prezes UOKiK.

Urząd poinformował, że zakwestionowane praktyki dotyczą wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez informowanie, że spółka oferuje obligacje lub obligacje społeczne.

Takie wrażenie wywoływało m.in. używanie takich pojęć jak: obligacje, obligacje społeczne, obligacje premiowe, emisja, emitent, seria. Tymczasem w rzeczywistości spółka Obligacje Społeczne proponowała inwestycje polegające na tym, że konsumenci udzielają jej oprocentowanych pożyczek – po 10 tys. zł lub 100 tys. zł. O tym jednak można się było dowiedzieć dopiero na etapie podpisywania umowy - wyjaśnił UOKiK.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów brak było ponadto informacji o ryzyku inwestycyjnym. Jak wyjaśniono w komunikacie, prezentując ofertę, spółka Obligacje Społeczne eksponowała wyłącznie korzyści, np. zapewniając: „Poza gwarantowanym zyskiem, każda transakcja jest zabezpieczona”.

Tymczasem w momencie podpisywania umowy udzielana przez konsumenta pożyczka nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Docelowo zabezpieczeniem ma być 1/3 udziału w samochodzie należącym do odrębnej spółki Prius 29. Konsument nie ma jednak prawnej możliwości domagania się od niej zawarcia umowy zastawu, a sama spółka nie może być uznana za podmiot dający rękojmię wypłacalności - wyjaśnił UOKiK.

Urząd poinformował, że w toku jest jeszcze postępowanie wobec firmy KFG SA z Warszawy oraz jej prezesa. Na swojej stronie internetowej przedstawia ona ofertę „obligacji społecznych”. Zarzuty również dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd.

Czytaj też: UOKiK: Kara dla spółki hurtowo skupującej zboże

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze