Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Blisko 13,7 mld zł dodatkowo dla samorządów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2022, 17:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Samorządy mają uzyskać w tym roku prawie 13,7 mld zł. Te dodatkowe środki są większe niż samorządy mogłyby uzyskać z subwencji rozwojowej – podało Ministerstwo Finansów (MF).

W Sejmie jest projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tego aktu prawnego samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo środki w wysokości prawie 13,7 mld zł, którymi będą mogły dysponować już w 2022r.

Środki te są znacznie wyższe niż dochody, jakie otrzymałyby jednostki samorządu terytorialnego (JST) w formie subwencji rozwojowej. Dodatkowe środki otrzymują wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Zasady podziału są określone jasno i precyzyjnie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – podało Ministerstwo Finansów.

MF stwierdziło, że określenie wielkości subwencji należy oprzeć o obowiązujące przepisy i aktualne prognozy makroekonomiczne.

Według wyliczeń opartych na aktualnych prognozach makroekonomicznych (przyjmowanych do prac budżetowych) subwencja rozwojowa dla JST na 2023 r. wyniosłaby 7,8 mld zł (a więc znaczniej mniej niż twierdzą niektórzy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego). W związku z tym dodatkowe dochody z PIT są o 5,8 mld większe niż subwencja rozwojowa, którą JST otrzymałyby w 2023 r. – stwierdzono w stanowisku MF.

Wskazano w nim, że to rozwiązanie jest bardziej korzystne dla samorządów, a poza tym spełnia postulaty przedstawicieli samorządów dotyczące zwiększenia dochodów JST jeszcze w 2022 roku z uwagi na skutki inflacji.

Kwota 13,7 mld zł jest kwotą wysoką i znaczącą w porównaniu do kwoty całych wpływów zaplanowanych z PIT-ów za rok 2022. Z samych wpływów z PIT na konto samorządów wpłynie ok. 54 mld zł. Wyżej wymieniona dodatkowa pomoc finansowa stanowi więc około 25-procentowy dodatek dla już zaplanowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – ocenił resort finansów.

MF przypomniało, że dodatkowymi środkami samorządy będą mogły dysponować już w 2022 i że będą one mogły zostać wydane w sposób elastyczny.

Mogą zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, mogą służyć na inwestycje, mogą także i powinny być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej. Obecnie bardziej efektywne wykorzystywanie energii i sama perspektywa długofalowego efektu w postaci zastosowania energooszczędnych technologii z korzyścią dla samorządu - a w konsekwencji dla mieszkańców – w postaci mniejszych rachunków za zużycie prądu i za wytwarzane ciepło - nabiera istotnego znaczenia – stwierdzono w stanowisku Ministerstwa Finansów.

Resort stwierdził także, że uchwalona 14 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. podstawę prawną do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa w roku 2021 dodatkowych dochodów jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8 mld zł, była pierwszym etapem reformy systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Zbudowanie nowego systemu dochodów jest skomplikowanym zadaniem, na które wpływa wiele czynników, m.in. bardzo duża różnorodność jednostek samorządu terytorialnego, zarówno pod względem terytorialnym, jak i rozwoju gospodarczego i społecznego, a także sytuacja ekonomiczna w kraju i za granicą – podano w stanowisku.

Zapowiedziano w nim także, że zgodnie z ustaleniami z samorządami, Ministerstwo Finansów będzie kontynuować prace koncepcyjne w zakresie budowy nowego systemu dochodów jednostek samorządów. Prace te są prowadzone w ramach powołanego na mocy ustaleń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespołu ds. przeglądu finansów samorządowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu i samorządu.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze