Informacje

 **Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / autor: materiały prasowe
**Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

PARP stawia na rozwój polskich przedsiębiorców. Cyfryzacja i innowacje kluczem do sukcesu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 20 grudnia 2022, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

W czasie pandemii COVID-19 polscy przedsiębiorcy pokazali, że mają w sobie ducha walki i potrafią przetrwać sytuacje kryzysowe. Kluczem do sukcesu okazały się przede wszystkim technologie cyfrowe i innowacje. Teraz naszym głównym celem jest wspieranie dalszego rozwoju polskich firm i zapewnienie im pomocy w przezwyciężaniu skutków wojny w Ukrainie – pisze Dariusz Budrowski prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

W ostatnich latach przedsiębiorcy są wystawiani na poważną próbę. Gdy pandemia COVID-19 zaczęła hamować, dając nadzieję na stabilizację, za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, która spotęgowała problemy firm. Przedsiębiorcy nie tylko z Polski, ale i z całego świata muszą się zmagać m.in. ze wzrostami cen energii, paliw i surowców, z zakłóceniami w łańcuchach dostaw czy ograniczeniami w handlu.

Pandemia pokazała jednak, że nasi rodzimi przedsiębiorcy przy wsparciu państwa i Unii Europejskiej potrafią sprostać nawet największym wyzwaniom. Według Komisji Europejskiej w 2020 r. spadek PKB w naszym kraju był jednym z najniższych w UE, a lepszy wynik od Polski zanotowała tylko Litwa. Natomiast w 2021 r., według szacunków GUS, wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 5,9 proc.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stale monitoruje sytuację polskich przedsiębiorców i stara się dopasowywać działania do ich potrzeb. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w czasie pandemii realizowaliśmy wiele programów, które pomagały firmom przetrwać ten trudny okres. Jednym z takich działań były „Dotacje na kapitał obrotowy” skierowane do średnich przedsiębiorców, którzy przez pandemię znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do beneficjentów trafiło 2,5 mld zł z programów „Inteligentny Rozwój” (POIR) i „Polska Wschodnia” (POPW). By niwelować negatywne skutki pandemii, oferowaliśmy również wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z programu „Wiedza Edukacja Rozwój” (POWER) w zakresie podnoszenia kompetencji dopasowanych do potrzeb poszczególnych sektorów i branż. Z tej pomocy skorzystało prawie 1500 firm z trzynastu sektorów w zakresie najpilniejszych potrzeb.

Transformacja cyfrowa wyzwaniem, ale i szansą dla polskich firm

Bez wątpienia pandemia przyczyniła się do przyspieszenia procesów cyfryzacji i wdrażania rozwiązań technologicznych. Z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wynika, że z pandemią najlepiej poradziły sobie właśnie te firmy, które były w stanie sprawnie wdrażać rozwiązania cyfrowe.

Wiedząc, jak istotne jest wsparcie w zakresie transformacji cyfrowej i innowacji w tym okresie, dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich PARP oferowała „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” POIR. Celem konkursu było łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię dzięki cyfrowej transformacji gospodarki. Agencja wyłoniła do dofinansowania 696 projektów o wartości prawie 150 mln zł. Organizowaliśmy także pilotaż „Przemysł 4.0” finansowany ze środków POIR. Polegał on na przygotowaniu małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji technologicznej. Łącznie do przedsiębiorców trafiło ponad 30 mln zł.

Polskie firmy coraz bardziej innowacyjne

Z najnowszego raportu „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – edycja 2021/2022” wynika, że aż 75,1 proc. przedsiębiorstw można uznać za innowacyjne, a 79,6 proc. za aktywne innowacyjnie. To znacznie lepsze wyniki niż w poprzedniej edycji badania, odnoszącej się do lat 2017–2019. Wówczas odsetek firm innowacyjnych wyniósł 30,4 proc., a firm aktywnych innowacyjnie 34,7 proc. Jednocześnie w 2021 r. firmy były relatywnie skuteczniejsze we wdrażaniu innowacji.

Niezależnie od działalności innowacyjnej aż 93,2 proc. przedsiębiorców wskazało, że stosuje przynajmniej jedną z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedsiębiorcy dostrzegają coraz więcej możliwości zastosowania technologii w codziennej aktywności, wykorzystując je m.in. do marketingu, sprzedaży czy kontaktów z klientami.

Fundusze Europejskie i wsparcie państwa – odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców

Przedsiębiorcy nadal mogą się zgłaszać do wybranych przez PARP operatorów i uzyskać dofinansowanie na realizację usług szkoleniowo-doradczych w zakresie podnoszenia kompetencji swoich i swoich pracowników. Obszar wsparcia może obejmować rozwój kompetencji cyfrowych, wiedzy z zakresu krajowych i międzynarodowych zamówień publicznych, zasad uniwersalnego projektowania i tworzenia produktów dostępnych dla wszystkich, a także działania szkoleniowe skierowane do konkretnych branż, np. turystycznej, handlowej, chemicznej czy budowlanej.

Rozwój kompetencji i wiedzy jest niezwykle istotny, dlatego zachęcamy także do uczestnictwa w kursach Akademii PARP. Oferta jest skierowana nie tylko do osób mających własną działalność gospodarczą. W ramach Akademii dostępnych jest ponad pięćdziesiąt bezpłatnych kursów on-line z szeroko pojętej tematyki prawa, marketingu, finansów, zarządzania i rozwoju osobistego.

Jeszcze w 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. Większość programów będzie stanowić kontynuację dotychczasowych, realizowanych w poprzedniej perspektywie. Nie zabraknie też środków na rozwój innowacji. PARP przygotowała założenia nowych programów na łączną alokację blisko 5 mld euro.

W programie „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG) PARP będzie wspierała przede wszystkim firmy z sektora MŚP w realizacji kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym czy działania na rzecz rozwoju start-upów. Przewidziano również instrumenty dla klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, a także internacjonalizacji oraz uczestnictwa w programach UE, zarządzanych przez Komisję Europejską. Pod koniec 2022 r. ruszy Priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców” Programu FENG.

Z kolei w programie „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej” będą kontynuowane m.in. działania na rzecz platform startowych i wsparcia start-upów. Przewidziano środki dla MŚP w zakresie realizacji procesów wzorniczych, gospodarki obiegu zamkniętego oraz na projekty dotyczące automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w polskich firmach. W programie będzie także dostępne wsparcie transformacji transportu miejskiego i sieci dróg wojewódzkich. Nowością jest włączenie do programu na lata 2021–2027 części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów.

W programie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” planowane są działania na rzecz rozwoju kompetencji związanych z rozwojem gospodarki nisko- i zeroemisyjnej, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zapewnienia równego dostępu do wybranych produktów i usług zgodnie z założeniami Europejskiego Aktu o Dostępności. Będzie też kontynuowane wsparcie dla firm rodzinnych czy tych znajdujących się w okresowych trudnościach.

Współpraca międzynarodowa firm

Polscy przedsiębiorcy odważnie próbują swoich sił poza granicami Polski. W tych działaniach wspiera ich ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) działający przy PARP. Jest on odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań brokerskich (b2b) i misji gospodarczych w trakcie międzynarodowych wydarzeń targowych, współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami.

Agencja wspiera przedsiębiorców także w wejściu na rynek zamówień publicznych i projektów organizacji międzynarodowych. Udzielamy informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych, procedur przetargowych, wspomagamy w poszukiwaniu partnerów biznesowych i zachęcamy do rejestracji w międzynarodowej bazie przedsiębiorstw poszukujących partnerów biznesowych.

Ponadto firmy, które w wyniku wojny w Ukrainie utraciły kontrahentów, mogą skorzystać ze specjalnej platformy kooperacyjnej sieci EEN na rzecz łańcuchów dostaw „The Supply Chain Resilience Platform”, która łączy firmy szukające danych towarów z tymi, które mogą je zaoferować. Jest przeznaczona zarówno dla przedsiębiorstw, jak i organizacji humanitarnych.

Więcej informacji o poszczególnych programach realizowanych przez PARP można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl.

Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Powiązane tematy