Informacje

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu / autor: materiały prasowe
Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Wsparcie przedsiębiorstw i rozwój innowacji

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 21 grudnia 2022, 10:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Agencja Rozwoju Przemysłu od ponad trzydziestu lat jest partnerem biznesowym dla firm, finansując ich rozwój oraz wspierając procesy restrukturyzacji. Bierze także udział w przekształcaniu energetycznym Polski; buduje sektor zielonej energii wodorowej czy energii wiatrowej. Wspiera innowacje oraz zachęca przedsiębiorców do lokowania inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – pisze Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu w tekście na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

ARP SA proponuje wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców – finansowanie w postaci pożyczek, faktoringu, leasingu czy w ramach rozbudowanych celowych programów. Reagując na sytuację rynkową, oferuje Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Pożyczka udzielana jest w formule obrotowej i może być przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej (dotowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej, przeznaczonej na finansowanie już rozpoczętych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).

Dodatkowo ARP proponuje produkty finansowe ARP Leasing, które obejmują głównie leasing przemysłowy oraz instrumenty Polityki Nowej Szansy, będącej odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia w procesie odzyskiwania konkurencyjności, płynności finansowej lub są w trakcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego. Pełen pakiet informacji o ofercie instrumentów finansowych ARP oraz eksperckie wsparcie dla przedsiębiorców można uzyskać w Centrach Obsługi Przedsiębiorców (COP), ulokowanych w różnych miastach na terenie kraju.

Jednym z przykładów wsparcia przedsiębiorców przez ARP jest uruchomienie finansowania dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA w postaci pożyczki do kwoty 100 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego. Spółka, która jest jednym z kluczowych dostawców dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to także krajowy lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowywania kopalń w układach kogeneracyjnych. Środki pozyskane od ARP mają być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego pod kontrakty terminowe na sprzedaż energii elektrycznej.

Na ratunek spółkom przemysłowym

ARP wspiera też przedsiębiorstwa, które posiadają unikatowe kompetencje, ale w wyniku wieloletnich zaniedbań zostały doprowadzone niemal do bankructwa. Jedną z nich jest Polski Tabor Szynowy (dawniej EKK Wagon). To duża firma z wieloletnią tradycją, która dzięki pomocy ARP w swojej ofercie posiada obecnie zarówno produkcję nowych wagonów towarowych, zestawów kołowych i wózków do wagonów towarowych, jak i naprawę i przeglądy sprzętu. Pozyskanie nowych zagranicznych klientów dało zatrudnienie w regionie na najbliższych kilka lat. ARP niosła wsparcie także Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA SA, która wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. Swoim działaniem łączy tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne, co jest zgodne z wartościami samej ARP. Ambitnymi celami ŚGP INDUSTRIA są niezależne energetycznie, zeroemisyjne kopalnie produkujące kruszywa oraz ekologiczne nawozy, dysponujące własnym transportem opartym na zielonym wodorze. Kolejnym, pozytywnym przykładem jest gnieźnieński Polanex, firma która jeszcze w 2020 r., wraz z nastaniem pandemii COVID-19, borykała się z wizją bankructwa. ARP wsparła spółkę i pozwoliła przezwyciężyć napotkane problemy. Dzięki temu jedna z największych polskich firm odzieżowych, która szczyci się tradycją funkcjonowania od 1945 r. i od tego czasu uszyła ponad 50 mln koszul zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych prestiżowych marek, może z optymizmem spoglądać w przyszłość.

SSE motorem rozwoju regionów

Agencja Rozwoju Przemysłu już od ponad 25 lat rozwija także Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). To dla firm atrakcyjne tereny do inwestycji na preferencyjnych warunkach. ARP zapewnia zaplecze, walory inwestycyjne oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie, jej bezpośrednim otoczeniu i w regionie, we współpracy z samorządami lokalnymi.

Główną zachętą do inwestowania na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE. ARP posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestorów. Podstawowe możliwości inwestycyjne oferowane przez ARP SA to greenfield – dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny pod inwestycje, brownfield – gotowe hale produkcyjno-magazynowe do sprzedaży, wynajmu, dzierżawy bądź leasingu, build-to -suit – budowa wielkopowierzchniowych obiektów według potrzeb inwestora.

Agencja Rozwoju Przemysłu skutecznie przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów do zarządzanych przez siebie Specjalnych Stref Ekonomicznych, na których terenach działają Parki Przemysłowe ARP: EURO-PARK Mielec, EURO-PARK Wisłosan i EURO-PARK Kobierzyce.

Do 2026 r. Specjalne Strefy Ekonomiczne będą działały równolegle z nowym programem Polska Strefa Inwestycji (PSI), którego założenia opierają się na ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. PSI to program rządowy, dzięki któremu inwestorzy mogą uzyskać ulgę podatkową w dowolnej lokalizacji na terenie Polski. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

Wsparcie innowacji dla gospodarki przyszłości

Strategia ARP sięga w przyszłość i zgodnie z założeniem, że w przemyśle kluczowe są innowacje, skupia się na unowocześnianiu gospodarki. Jej działania dotyczą robotyzacji, cyfryzacji, kosmicznych technologii oraz energetyki odnawialnej. Agencja Rozwoju Przemysłu odgrywa ważną rolę we wprowadzaniu polskiej gospodarki na drogę zielonej transformacji energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE). Dla zapewnienia dywersyfikacji pozyskiwania energii i niezależności energetycznej ARP rozwija projekty energii wiatrowej z farm wiatrowych offshore, farm PV (fotowoltaicznych), a szczególnie zielonego wodoru. Ponieważ paliwem przyszłości będzie zeroemisyjny wodór, uznawany za klucz do transformacji energetycznej Europy, ARP podejmuje wiele działań mających na celu rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Dotychczas przyczyniła się do uruchomienia pięciu dolin wodorowych, które mają umożliwić rozwój zeroemisyjnych źródeł energii i produkcję zielonego wodoru: Mazowieckiej, Dolnośląskiej, Podkarpackiej, Mazowieckiej oraz Śląsko-Małopolskiej, a także Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich.

Ponadto ARP kreuje i wspiera transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, m.in. poprzez projekt Sieć Otwartych Innowacji. Oferowane granty na usługi doradcze pomagają w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań. Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni.

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Powiązane tematy