Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Wodejko członkiem zarządu KGHM

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 stycznia 2023, 14:41

    Aktualizacja: 18 stycznia 2023, 11:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Mateusz Wodejko został powołany do zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Od października 2022 roku pełnił funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji oraz Dyrektora Naczelnego ds. Strategii w KGHM Polska Miedź S.A. W okresie październik 2020 r. - październik 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Poczty Polskiej S.A. Sprawował również funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce PERN S.A. (2018-2020) oraz Członka Zarządu ds. finansowych w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (2016-2018). Wcześniej pracował również na stanowiskach kierowniczych w grupach kapitałowych PGNiG, BOŚ i w NBP.

Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek kapitałowych, gdzie między innymi sprawował funkcje Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Poszerzał kompetencje zawodowe podczas kursów w zakresie m.in. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem finansowym oraz wyceny i zasad rachunkowości instrumentów pochodnych.

Powołany Członek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

KGHM/KG

Powiązane tematy

Komentarze