Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

NCBR: Szansa na międzynarodowe granty i współpracę badawczą

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 stycznia 2023, 13:06

  • Powiększ tekst

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi podmiotami, otwiera dla polskich przedsiębiorców szanse na międzynarodowe granty i współpracę badawczą z partnerami z zagranicy. W materiale prezentujemy szereg konkursów, w których obecnie prowadzone są nabory wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z roku na rok coraz intensywniej działa na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy badawczej polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Nasza instytucja współorganizuje z zagranicznymi partnerami konkursy dla innowacyjnych firm oraz uczestniczy w wielu inicjatywach, tworząc konkretne szanse dla polskich przedsiębiorców. To możliwość realizacji międzynarodowych projektów i nawiązania współpracy z partnerami z Europy i innych części świata. To także szansa na coraz odważniejsze wchodzenie ze swoimi produktami i usługami na globalne rynki – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie w ofercie NCBR znajduje się około 60 programów międzynarodowych. Prezentujemy wybrane konkursy, w których prowadzone są nabory wniosków.

Technologie i środowisko – GlobalStars z partnerami z Tajwanu

Konkurs GlobalStars z udziałem Tajwanu jest częścią inicjatywy EUREKA, której celem jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W ramach GlobalStars finansowane są projekty skupione wokół tematyki „high tech” bądź „sustainable environment”, a realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch spośród czterech państw biorących udział w konkursie (w tym z Polski), w tym z obowiązkowym partnerem-przedsiębiorcą z Tajwanu. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Beneficjentami po stronie polskiej mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz organizacje badawcze. Zakres tematyczny konkursu obejmuje wysokie technologie oraz zrównoważone środowisko. Budżet konkursu dla polskich wnioskodawców wynosi 5 mln zł, a nabór wniosków potrwa do 20 czerwca br.

Startupy w Nevadzie

Trwa już druga edycja NCBR-Nevada Acceleration Program, czyli NCBR-NAP. Mowa o pierwszym ogólnopolskim działaniu akceleracyjnym, realizowanym na podstawie Memorandum o Współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada, adresowanym do firm z całej Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada – poprzez akcelerację na rynku amerykańskim – wyłonionych w konkurencyjnej procedurze, zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych. Poprzez specjalnie przygotowany program mentoringowy oraz spotkania w Nevadzie z ekspertami, polskie startupy zyskają unikalne doświadczenie w zakresie skalowania biznesu na rynku amerykańskim, prowadzenia dialogu z wymagającymi inwestorami oraz nawiązywania relacji z kluczowymi partnerami.

Nabór w drugiej edycji działania akceleracyjnego NCBR-NAP potrwa do 1 lutego 2023. Spotkanie informacyjne on-line dla zainteresowanych odbędzie się już 26 stycznia br.

Badania branżowe w inicjatywie Cornet

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych czy regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Do 29 marca br. trwa nabór w 35. konkursie inicjatywy. Konkurs nie posiada ograniczeń tematycznych. Na projekty polskich podmiotów przeznaczony został budżet w wysokości 750 000 euro.

Neuron Cofund 2 dla zdrowia psychicznego

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

9 stycznia br. ruszył III międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron Cofund 2 pt. „Mechanisms of resilience and vulnerability to environmental challenges in mental health”. Budżet konkursu to 600 000 euro. Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony do 7 marca, a wniosków pełnych – do 29 czerwca br.

Europejski Obszar Badawczy dla Zdrowia

Partnerstwo ERA4Health jest kontynuacją programów typu ERA-NET w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa. Program angażuje 31 instytucji z 23 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków rozwoju i korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze zdrowia w krajach partnerskich. Celami ERA4Health są m.in.: wsparcie badań medycznych, w tym klinicznych, związanych z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem; poprawa wykorzystania istniejących technologii medycznych w praktyce klinicznej; budowa potencjału, w szczególności w prowadzeniu IICS na skalę europejską oraz wdrożenie i rozwój Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (RRI).

W nowo ogłoszonym konkursie HealthEquity 2023 organizacje badawcze, MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów mogą starać się nawet o 400 000 euro dofinansowania projektu, z puli 1 250 000 euro przeznaczonej na konkurs. Zakończenie naboru wniosków nastąpi 14 marca 2023 r.

W grudniu ub.r. w ramach partnerstwa ERA4Health wystartował międzynarodowy konkurs pt. „Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease (CARDINNOV)”. Organizacje badawcze, MŚP, duże przedsiębiorstwa i grupy podmiotów do 7 lutego br. mogą składać wnioski wstępne. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 250 000 euro.

Surowce mineralne dla zrównoważonego rozwoju. ERA-MIN

Do 30 marca br. MŚP, duże firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki naukowe mogą aplikować w II konkursie ERA-MIN Joint Call 2023, z budżetem 600 000 euro. Międzynarodowy konkurs został ogłoszony w ramach programu ERA-MIN 3. Będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partfinder pomoże znaleźć partnera

Aby pomóc polskim podmiotom sprawnie znajdować partnerów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło narzędzie PARTFINDER. To rozwiązanie dla grup badawczych, które aktywnie szukają partnerów lub są zainteresowane nawiązaniem współpracy z innymi jednostkami z kraju i zagranicy. Narzędzie w istotny sposób ułatwia tworzenie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych oraz wspólne startowanie w konkursach grantowych. Dostęp do PARTFINDERA nie wymaga logowania, w widoku podstawowym narzędzie oferuje podgląd podstawowych danych jednostek. Jednak dzięki stworzeniu unikalnego konta użytkownika, funkcjonalność rozszerza się o możliwość przeglądania szczegółów ogłoszeń (jak np. dane kontaktowe), dodawanie własnych ogłoszeń, tworzenie list ulubionych podmiotów czy personalizację profilu. Dostęp do PARTFINDER-a jest możliwy pod linkiem.

Więcej informacji nt. prowadzonych naborów w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znajduje się na stronie NCBR.

*Czytaj też: Kiedy można złożyć wniosek o 500 plus? ZUS podaje termin

NCBR/KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych