Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

7,2 mln zł kary za zmowę cenową na śmieci. Oświadczenie firmy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 lutego 2023, 13:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 7,2 mln zł kar za zmowę przetargową na siedem firm wywożących odpady na terenie aglomeracji poznańskiej, podał w poniedziałek Urząd. Według UOKiK przedsiębiorstwa utworzyły konsorcjum, by nie rywalizować w przetargach. Zarząd REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. wydał własnie oświadczenie

Prezes UOKiK zakończył wszczęte w kwietniu 2020 roku postępowanie antymonopolowe mające na celu wyjaśnienie, czy w związku przetargiem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych mogło dojść w latach 2018-2020 na obszarze działalności Z.M. „GOAP” do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W wyniku rozstrzygnięcia tego przetargu, przedmiotowe usługi świadczyło składające się z 7 firm konsorcjum, którego liderem został REMONDIS Sanitech Poznań.

Kara dotyczy spółek: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznaczył, że przedsiębiorstwa utworzyły konsorcjum, by uniknąć rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej - ocenił prezes UOKiK.

CZYTAJ TEŻ: UOKiK. Aż 7 mln kar dla firm wywożących odpady

Prezes UOKiK wydał w dniu 28 grudnia 2022 roku Decyzję stwierdzającą, że pomiędzy Spółką a pozostałymi konsorcjantami doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Oświadczamy, że stanowczo nie zgadzamy się z treścią Decyzji. Przede wszystkim, Prezes UOKiK nie wykazał wystąpienia naruszenia prawa konkurencji, tj. art. 6 ust. 1 pkt 7) w/w Ustawy. Podkreślamy, że to na organie spoczywa ciężar dowodu, więc Prezes UOKiK ma obowiązek udowodnienia faktu dokonania naruszenia. Jednocześnie wskazujemy, że zawiązanie konsorcjum jest wyraźnie przewidziane i dopuszczone w przepisach prawa – zarówno art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (obowiązującej w chwili zawarcia umowy konsorcjum), jak i art. 58 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – wprost taką możliwość dopuszczają - czytamy w oświadczeniu Remondis. -

Dalej firma zapewnia, że zawiązanie konsorcjum sprostało wysokim wymaganiom określonym warunkami zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a poziom zaoferowanych za świadczone usługi cen był jednym z najniższych w kraju.

Fakt ten przełożył się bezpośrednio na wysokość opłat pobieranych od mieszkańców przez Biuro Z.M. „GOAP”. Oświadczamy, że Spółka złożyła odwołanie od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 stycznia br.

mw

CZYTAJ TEŻ: Ceny wakacji ostro w górę! Nowy raport szokuje

Powiązane tematy

Komentarze