Informacje

Sejm / autor: pap
Sejm / autor: pap

Sejm. Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 lutego 2023, 11:32

    Aktualizacja: 8 lutego 2023, 11:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Do sejmu trafił projekt noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Ustawa ma usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji w sprawie dochodzenia należności związanych z podatkiem VAT.

Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kwestię dochodzenia swoich należności.

Brak możliwości przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług rozliczanego w procedurze szczególnej od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby, a co za tym idzie państwem identyfikacji, jest inne państwo niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja.

Ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów egzekucyjnych również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji.

W projekcie znalazła się także zmiana definicji wynagrodzenia za pracę.

Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definicji wynagrodzenia za pracę będzie obejmowała wynagrodzenia za pracę oraz z innych umów zawartych przez pracodawcę i zobowiązanego, także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę. Wierzytelności powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną, będą podlegały egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, wyjaśniono w OSR.

Projekt zakłada również usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Będzie to możliwe poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS, podano w OSR.

Jedna z przyjętych poprawek ma pozwolić piekarniom i cukierniom na skorzystanie z obniżonej stawki za gaz do 200,17 zł za MWh.

Proponujemy wprowadzenie do końca bieżącego roku, czyli do 2023 r. maksymalnej ceny gazu ziemnego dla piekarni, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku odbiorców wrażliwych, powiedział w środę Gawęda. Jak dodał, pomoc ta będzie pomocą de minimis.

Czytaj też: Chcą przejąć polski rynek automatów paczkowych i przegonić InPost

Czytaj też: Rosja: 9 lat więzienia dla dziennikarki

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze