Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Gdzie chcemy wyjechać na urlop? I za ile?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lutego 2023, 21:00

  • Powiększ tekst

Większość (55 proc.) dorosłych Polaków deklaruje, że w bieżącym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni - wynika z opublikowanego w piątek sondażu CBOS. W stosunku do deklarowanych w styczniu ub.r. planów na rok 2022 to spadek o 1 pkt proc.

Brak planów wyjazdowych na ten rok deklaruje 28 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. więcej w porównaniu rok do roku. Blisko co piąty pytany (17 proc., tyle samo co przed rokiem) jeszcze nie wie, czy w tym roku gdzieś wyjedzie na co najmniej dwa dni.

Dane dotyczące planów wyjazdowych w 2023 roku są niemal takie same, jak przed rokiem, i zbliżone do deklarowanych w okresie od stycznia 2013 roku, kiedy to po raz pierwszy zadaliśmy to pytanie, do stycznia 2018 roku - wskazano w podsumowaniu badania. Jak podał CBOS, w 2019 i na początku 2020 r., tj. przed pandemią COVID-19, chęć wyjazdu deklarowało po 64 proc. badanych, a w 2021 r. - 48 proc.

Co najmniej dwudniowy wyjazd planuje większość badanych deklarujących miesięczne dochody per capita na poziomie co najmniej 2000 zł: 57 proc. z grupy o dochodach mieszczących się w przedziale od 2000 zł do 2999 zł, 72 proc. z grupy dochodowej od 3000 zł do 3999 zł i 86 proc. wśród deklarujących dochody na poziomie co najmniej 4000 zł. W grupie deklarujących dochody mieszczące się w przedziale od 1500 zł do 1999 zł niemal równie liczni są planujący taki wyjazd i deklarujący, że nie zamierzają wyjeżdżać (40 proc. wobec 39 proc.), natomiast wśród respondentów deklarujących miesięczne dochody per capita niższe niż 1500 zł planujący wyjazd są w mniejszości (37 proc.).

CBOS wskazał, że tak jak w poprzednich latach, najczęściej zamiar co najmniej dwudniowego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania deklarują badani zajmujący stanowiska kierownicze i specjaliści z wyższym wykształceniem (89 proc.). Wyjechać planuje także większość ankietowanych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (75 proc.), specjalistów średniego szczebla i techników (74 proc.), uczniów i studentów (74 proc.), pracowników administracyjno-biurowych (72 proc.), robotników wykwalifikowanych (60 proc.) oraz pracowników usług (51 proc.). Najrzadziej takie wyjazdy planują renciści (29 proc.) i emeryci (34 proc.), a spośród respondentów pracujących zarobkowo – robotnicy niewykwalifikowani (41 proc.) oraz rolnicy indywidualni i pomagający im członkowie rodzin (42 proc.).

Z badania wynika ponadto, że w roku 2022 na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechała ponad połowa (54 proc.) dorosłych Polaków, czyli o 4 pkt proc. więcej niż w roku 2021.

Zgodnie z badaniem w ubiegłym roku z co najmniej dwudniowego wypoczynku poza miejscem zamieszkania skorzystała zdecydowana większość respondentów, których gospodarstwa domowe dysponują miesięcznym dochodem per capita w wysokości co najmniej 3000 zł (74 proc. w grupie o dochodach z przedziału 3000 zł – 3999 zł i 82 proc. w grupie, w której dochód wynosi co najmniej 4000 zł na osobę) oraz nieco ponad połowa (52 proc.) z grupy dochodowej 2000 zł- 2999 zł, natomiast wśród badanych o niższych dochodach wyjeżdżający stanowili mniejszość (40 proc. w grupie dysponujących dochodami nieprzekraczającymi 1499 zł i 37 proc. w grupie o dochodach z przedziału 1500 zł – 1999 zł).

Z deklaracji badanych wynika, że najwięcej dorosłych Polaków w 2022 r. odwiedziło województwo małopolskie (27 proc. wypoczywających w kraju przez co najmniej dwa dni, tj. 13 proc. ogółu dorosłych Polaków). W porównaniu z 2021 rokiem odnotowało ono wzrost liczby odwiedzających o 3 pkt proc. wśród ogółu dorosłych obywateli. Na drugim miejscu znalazło się woj. pomorskie, które odwiedziło 23 proc. wypoczywających w kraju przez co najmniej dwa dni (11 proc. ogółu dorosłych), na trzecim - woj. zachodniopomorskie odwiedzone przez 14 proc. odpoczywających w kraju (7 proc. ogółu dorosłych), a na czwartym woj. warmińsko-mazurskie, które odwiedziło 13 proc. odbywających podróże krajowe (6 proc. ogółu dorosłych).

W 2022 roku najbardziej popularnym kierunkiem turystycznych wyjazdów zagranicznych dorosłych Polaków były Włochy, które przynajmniej raz odwiedziło 17 proc. wyjeżdżających na co najmniej dwa dni w celach turystycznych za granicę, co stanowi 3 proc. ogółu dorosłych Polaków (tj. dwukrotnie więcej niż w roku 2021). Nieznacznie mniej osób, które wybrały kierunki zagraniczne, odwiedziło w celach turystycznych: Hiszpanię (14 proc.), Grecję (13 proc.), Turcję (12 proc.), Chorwację (11 proc.), Czechy (10 proc.) i Niemcy (9 proc.) - to po ok. 2 proc. ogółu badanych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (393) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób.

PAP/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych