Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Toruń pyta mieszkańców o wywóz śmieci - mają wybrać sposób naliczania opłat

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 listopada 2012, 13:34

    Aktualizacja: 27 listopada 2012, 14:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Władze miasta Torunia zwróciły się do mieszkańców o opinie, w jaki sposób obliczać należność za wywóz odpadów. Od 1 lipca 2013 roku lokalne samorządy będą odpowiedzialne za zorganizowanie systemu odbierania śmieci od właścicieli nieruchomości.

Na stronie internetowej Torunia pojawiła się już możliwość głosowania w sprawie sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Mieszkańcy mogą wybrać jedną z kilku możliwości: powierzchnia mieszkania, liczba lokatorów, ilość zużywanej wody, ryczałt "jedno gospodarstwo domowe - jedna opłata" i "brak zdania".

"Obowiązujące od 2012 roku prawo, dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych wprowadza nowe, o wiele bardziej rygorystyczne niż dotąd standardy ekologiczne, przestrzegane już w innych krajach Unii Europejskiej. Polska, a więc także i Toruń, musi się do tych standardów dostosować, jeżeli chce uniknąć ogromnych kar finansowych nakładanych na państwa, które nie respektują unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska" - przypomniał Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Od 1 lipca 2013 roku miasto stanie się właścicielem wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, a więc przejmuje także obowiązki właścicieli nieruchomości związane z gospodarowaniem tymi odpadami. Będzie również odpowiedzialne za zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rada Miasta ma obowiązek ustalenia stawek i sposobu naliczania opłat związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami, wnoszonych przez mieszkańców. Także radni muszą ustalić szczegóły systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a magistrat wyłoni w przetargu firmę, która zajmie się odbieraniem odpadów komunalnych.

Zgodnie z nowymi przepisami zmieni się także lista odpadów. Po nowelizacji ustawy, miasto ma obowiązek selektywnie zbierać przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, a także odpady
zielone.

"Zadaniem samych mieszkańców Torunia będą trzy czynności: wnoszenie opłat, zgłoszenie deklaracji za jaką ilość np. osób, metrów sześciennych wody, metrów kwadratowych mieszkania, czy za jaki lokal chcą te opłaty wnosić oraz wyposażenie swoich nieruchomości w pojemniki na śmieci. Podstawa naliczania opłaty może być wieloraka, więc nad tą sprawą jeszcze pracujemy i zastanawiamy się, jaką podstawę zarekomendować Radzie Miasta Torunia" - dodał Zaleski.

Spośród stu pierwszych uczestników ankiety prawie połowa była za stawką naliczaną w zależności od liczby lokatorów. Jak podkreślają władze Torunia, niezależnie od tego, który system zostanie wybrany, na preferencyjne stawki opłaty mogą liczyć osoby segregujące odpady.

"W Unii Europejskiej są odwrotne tendencje niż w Polsce, na wysypisko śmieci trafia średnio około 10 proc. odpadów, w Polsce - około 90 proc. Priorytetem jest selektywna zbiórka i utylizacja - tutaj zalecana jest termiczna metoda unieszkodliwiania odpadów komunalnych i to w regionie kujawsko-pomorskim realizujemy" - zaznaczył Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

Do końca 2015 roku na terenie Bydgoskiego Parku Technologicznego rozpocznie się budowa dużej spalarni odpadów, która obsługiwać będzie Bydgoszcz i Toruń. Wartość całej inwestycji wynosi blisko 400 mln zł netto (w tym 2,5 mln zł na kampanię inwestycyjną). 60 proc. tej kwoty stanowi unijne dofinansowanie, ok. 38 proc. - preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego regionalnego odpowiednika, a pozostałe środki to wkład własny.

(PAP)

olz/ je/

Powiązane tematy

Komentarze