Informacje

Czesław Nowak / autor: WIkipedia/CC BY-SA 4.0
Czesław Nowak / autor: WIkipedia/CC BY-SA 4.0

Benefis Czesława Nowaka – człowieka, który zmieniał Gdańsk

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 marca 2023, 16:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Filharmonia w Gdańsku gościła będzie wyjątkowy benefis ukazujący drogę życiową Czesława Nowaka – polityka, działacza samorządowego i niepodległościowego, człowieka który zmieniał Gdańsk

Czesław Nowak był inicjatorem licznych upamiętnień w przestrzeni miejskiej Trójmiasta, m.in. nadania Parkowi Nadmorskiemu imienia Ronalda Reagana, budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, przywrócenia krzyża na Westerplatte, budowy pomnika Ronalda Reagana i Jana Pawła II w Parku Nadmorskim oraz pomnika Anny Walentynowicz w gdańskim Wrzeszczu.

Czesław Nowak urodził się 11 stycznia 1938 r. w Smykowie w woj. świętokrzyskim. W latach 1960–1980 był członkiem Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Uczestniczył w strajkach w Porcie Gdańsk w grudniu 1970 r., w sierpniu 1980 r. oraz grudniu 1981 r. Nowak był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Komisji Zakładowej w Porcie Gdańsk. W sierpniu 1980 r. był również współinicjatorem przywrócenia krzyża na mogile żołnierzy na Westerplatte, współzałożycielem i redaktorem niezależnego pisma „Portowiec”.

Aresztowany 8 lutego 1982 r. i skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 4,5 roku więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych.

Od lipca 1988 r. przewodniczący jawnej Komisji Zakładowej Portu Gdańsk. W latach 1989–1991 Czesław Nowak był posłem z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, a w latach 1990-1995 tworzył Porozumienie Centrum i zasiadał w sejmowych ławach z ramienia tego ugrupowania. Był również inicjatorem utworzenia w Porcie Gdańsk Wolnego Obszaru Celnego i jego dyrektorem w latach 1995–2008. Zasiadał też w Radzie Miasta Gdańska i założył Stowarzyszenie Godność.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2007), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Honorową Odznaką Działacza Opozycji Antykomunistycznej lub Osoby Represjonowanej (2016), Nagrodą Honorową Świadek Historii (2016), Nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej (2021) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2022).

Benefis Czesława Nowaka odbędzie się przy udziale Prezesa IPN Karola Nawrockiego.

Powiązane tematy

Komentarze