Informacje

dywidenda / autor: Fratria
dywidenda / autor: Fratria

Getin Holding. Transfer kapitału do akcjonariuszy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2023, 17:13

  • 0
  • Powiększ tekst

Getin Holding - ostatnia spółka giełdowa kontrolowana przez przedsiębiorcę Leszka Czarneckiego ogłosiła plany wypłacenia dywidend dla akcjonariuszy. Inwestorzy otrzymają 0,58 zł dywidendy na akcję.

W czwartkowym komunikacie spółka Getin Holding podała, że wypłaci akcjonariuszom 0,58 zł dywidendy na jedną akcję. Łącznie spółka planuje wypłacić 110,1 mln zł. Wypłata nastąpi z kapitału zapasowego firmy, czyli z zysku netto, który został wypracowany w latach ubiegłych.

Proponowanym przez zarząd dniem dywidendy jest 5 maja, a jej wypłata miałaby nastąpić 10 maja. Wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie Getin Holding – informuje spółka.

Spółka przekazała, że w 2022 roku wyniki sięgnęły 218, 74 mln zł straty netto.

Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe 2022 roku była tocząca się w Ukrainie wojna, która wywarła negatywny wpływ na działalność spółki zależnej Idea Bank (Ukraina) oraz wycenę jej aktywów. Ujemny wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych Grupy wyniósł w 2022 roku 334,5 mln zł wobec 72,6 mln zł w okresie porównawczym– wskazuje sprawozdanie zarządu z działalności.

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze