Informacje

NBP Adam Glapiński / autor: Fratria
NBP Adam Glapiński / autor: Fratria

Propozycja NBP nie do odrzucenia. Nowe zasady

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2023, 18:00

    Aktualizacja: 20 kwietnia 2023, 19:23

  • 0
  • Powiększ tekst

NBP opublikował w czwartek nową wersję zasad kontaktowania się członków RPP z inwestorami i analitykami finansowymi. NBP zaleca m.in., aby na takich spotkaniach członkowie RPP wypowiadali się we własnym imieniu.

W czwartek Narodowy Bank Polski opublikował „Dobre praktyki kontaktów członków Rady Polityki Pieniężnej z inwestorami i analitykami finansowymi w Narodowym Banku Polskim”. Jak podano w informacji banku centralnego, dokument powstał w celu ujednolicenia zasad i trybu kontaktów członków RPP z inwestorami i analitykami.

W dokumencie NBP zaleca, aby zaproszenia na spotkania lub prośby o spotkania z członkami RPP od inwestorów i analityków finansowych kierowane były wyłącznie ze wskazaniem Narodowego Banku Polskiego jako adresata takiej korespondencji. W zaproszeniu należy wskazać imiennie uczestników spotkania po stronie inicjującej spotkanie, zapraszanego członka lub członków RPP, temat lub tematy spotkania oraz propozycję poruszanych na nim zagadnień.

NBP zaleca także, aby tematyka spotkań i poruszane na nich zagadnienia nie budziły obaw o ujawnienie informacji, z którymi członkowie RPP zapoznali się w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Jednocześnie wskazano, że terminy spotkań nie mogą kolidować z ustalonym harmonogramem posiedzeń RPP i że przewodniczący RPP wyraża zgodę na udział członka RPP w spotkaniu albo odmawia zgody, „w szczególności gdy tematyka spotkania może budzić uzasadnioną obawę ujawnienia informacji prawnie chronionych”.

Członkowie RPP wypowiadają się na spotkaniach we własnym imieniu, w duchu kolegialności, nie informują o przebiegu posiedzeń RPP oraz wynikach głosowań, jak również o podjętych uchwałach przed ich ogłoszeniem w dzienniku urzędowym – czytamy w dokumencie NBP. – „Członkowie RPP powstrzymują się od opisywania swoich osobistych poglądów dotyczących polityki pieniężnej podczas spotkania z inwestorami i analitykami finansowymi, jeżeli mogliby oni osiągnąć korzyść finansową z pozyskania tych informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy te poglądy zostały wcześniej wyrażone w ich wypowiedziach publicznych – stwierdzono

Czytaj też: Giełda jako współczesna Bastylia? Protestujący wdarli się do gmachu

Czytaj też: Błaszczak wzywa do zwiększenia presji na Rosję

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze