Informacje

Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski

Bank Światowy: reakcja NBP szybka i skuteczna

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 stycznia 2021, 14:06

  • Powiększ tekst

Reakcja NBP była szybka, stanowcza i skuteczna w ograniczaniu szkód gospodarczych wywołanych pandemią - powiedziała w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego główna ekonomistka Banku Światowego na Region Europy i Azji Centralnej Asli Demirguc-Kunt.

Główna ekonomistka Banku Światowego na Region Europy i Azji Centralnej Asli Demirguc-Kunt w rozmowie z Obserwatorem Finansowym, pytana o ocenę działań podjętych przez Polskę na kryzys, podkreśliła, że reakcja polityki fiskalnej na pierwszą falę pandemii była szybka i zdecydowana i miała szacowaną wartość 4 proc. PKB w 2020 r. oraz 1,5 proc. PKB w bieżącym roku.

Zwróciła ponadto uwagę, że wprowadzono również nowe gwarancje kredytowe i mikropożyczki dla przedsiębiorców o szacowanej wartości 74 mld zł (3,3 proc. PKB). Uruchomiono również subwencje z PFR dla ponad 340 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę blisko 71 mld zł (3,1 proc. PKB).

Programy te wywarły silny, korzystny wpływ na polską gospodarkę. Wzrost gospodarczy przyspieszył w ostatnim kwartale 2020 r., stopa bezrobocia przez cały ubiegły rok była stabilna i stosunkowo niska, nie zanotowano też znacznego wzrostu stopy ubóstwa. Spodziewamy się, że po powrocie polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu w 2021 i 2022 r. stopa ubóstwa zacznie się zmniejszać - oceniła Demirguc-Kunt.

Przedstawicielka Banku Światowego zwróciła jednak uwagę, że powodzenie odbicia polskiej gospodarki jest uzależnione od realizacji pakietu reform. „Silniejszy, trwalszy i bardziej sprawiedliwy wzrost gospodarczy wymaga kompleksowej strategii. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której negatywny wpływ pandemii na wzrost gospodarczy Polski będzie odczuwalny przez najbliższą dekadę, potrzeba szeregu reform w kierunku zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki i fizyczny oraz w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej, w tym udziału kobiet na rynku pracy” - dodała.

Według Demirguc-Kunt Polska powinna zainwestować w zieloną infrastrukturę i wspierać rozwój technologii przyjaznych środowisku, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do szybszego wzrostu gospodarczego, a także pomoże złagodzić wpływ zmian klimatu.

Główna ekonomistka Banku Światowego na Region Europy i Azji Centralnej jako „szybką, stanowczą i skuteczną” oceniła reakcję Narodowego Banku Polskiego na pandemię COVID-19.

W co trzeciej rozwiniętej gospodarce banki centralne obniżyły krótkoterminowe stopy do zera lub poniżej zera, a w ok. 90 proc. – jak w Polsce – do poziomu poniżej 1 proc. Reakcja Narodowego Banku Polskiego była szybka, stanowcza i skuteczna w ograniczaniu szkód gospodarczych wywołanych pandemią. W perspektywie krótkoterminowej, zważywszy na drugą falę pandemii, niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej płynności w gospodarce - powiedziała Demirguc-Kunt Obserwatorowi Finansowemu.

Ekonomistka wskazała, że dążąc do stabilizacji rynków i pobudzenia gospodarek, wiele banków centralnych w krajach Europy i Azji Środkowej zainicjowało programy zakupu aktywów. „Wydaje się, że programy zakupu aktywów – w połączeniu z efektami zewnętrznymi łagodnej polityki pieniężnej w gospodarkach rozwiniętych – przyczyniły się do stabilizacji rynków finansowych, także w Polsce. Dla przykładu, bilans NBP zwiększył się bardziej niż wynikałoby to z samego rozmiaru programu skupu aktywów, ze względu na dodatkowe zasilenie banków w płynność. Z kolei banki krajowe zwiększyły swój stan posiadania obligacji skarbowych. Duży program zakupu aktywów w Polsce spowodował spadek rentowności obligacji długoterminowych o 30 punktów bazowych” - zwróciła uwagę.

Demirguc-Kunt mówiąc o prognozach gospodarczych dla Polski przypomniała, że Bank Światowy oszacował, że w 2020 roku polska gospodarka skurczyła się o 3,4 proc. W 2021 tempo wzrostu wyniesie 3,5 proc., a w 2022 r. 4,3 proc., a tym samym polska gospodarka wróci na długoterminową ścieżkę wzrostu. Zwróciła ponadto uwagę, że polski rynek pracy wykazuje odporność na pandemię.

Świadczy to o skuteczności działań antykryzysowych polskiego rządu, ukierunkowanych przede wszystkim na ochronę miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw - wskazała.

Demirguc-Kunt podkreśliła jednak, że pozostaje obawa, iż tarcze ochronne jedynie opóźniają wystąpienie negatywnych skutków pandemii. „Istnieje ryzyko, że w pierwszych miesiącach 2021 r., po przejściu drugiej fali pandemii i przy mniejszym wsparciu dla firm z sektora MŚP (w porównaniu do skali interwencji w pierwszej fali), warunki na rynku pracy zmienią się na gorsze” - oceniła.

Według ekonomistki Banku Światowego drugi cykl luzowania obostrzeń powinien przebiegać w sposób ostrożny, stopniowy i przejrzysty.

Takie podejście wydaje się optymalne nie tylko pod względem minimalizacji kosztów zdrowotnych, ale również zwiększenia szans na szybsze odbicie gospodarki. Jednym z kluczowych warunków ożywienia gospodarczego jest ład instytucjonalny, a zwłaszcza zaufanie do instytucji rządowych. Z naszych analiz wynika, że w krajach, które stopniowo wracały do aktywności gospodarczej wyższy poziom zaufania do rządu był skorelowany z szybszym ożywieniem gospodarczym. Ponadto dowody sugerują, że przekazywanie opinii publicznej obiektywnych informacji i danych na temat sytuacji w czasie pandemii może stanowić skuteczny instrument sprzyjający szybszemu ożywieniu gospodarczemu, nawet jeśli trudno w tym przypadku wykazać związek przyczynowo-skutkowy - podsumowała Demirguc-Kunt w rozmowie z Obserwatorem Finansowym.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Premier: Przechodzimy recesję łagodniej niż prognozowano

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych