Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KNF: kolejne podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lipca 2023, 16:37

    Aktualizacja: 2 sierpnia 2023, 11:49

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowe podmioty

To Aforti Finance SA, platforma internetowa www.topeu.com/pl i primeu.net, primeu.com - poinformowała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak podano w komunikacie, w przypadku firmy Aforti Finance SA, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).

Z kolei jeśli chodzi o platformę internetową www.topeu.com/pl i primeu.net, primeu.com Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

Oświadczenie Aforti

Firma Aforti skomentowała decyzję KNF oświadczeniem przesłanym do redakcji wGospodarce.pl:

Działając jako Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej również jako „Spółka”) informujemy, że powzięliśmy dzisiaj informacje o wpisaniu przez KNF naszej spółki zależnej na listę ostrzeżeń publicznych, a także prezentujemy nasze stanowisko w tej kwestii. Aforti Finance SA nie wystawia weksli inwestycyjnych ani nie zaciąga pożyczek od inwestorów indywidualnych, nie posiada także żadnych zobowiązań wobec inwestorów indywidualnych. Ponadto, podkreślamy, że nie przyjmowała wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, a od 2020r. nie prowadzi żadnej nowej działalności operacyjnej. Aktualnie podmiot ten koncentruje się na windykacji posiadanego już portfela pożyczkowego wobec przedsiębiorców. Dlatego decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o włączeniu Aforti Finance SA na listę ostrzeżeń jest naszym zdaniem bezzasadna i pozbawiona podstaw prawnych, a także nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistej działalności obecnej jak i przeszłej Aforti Finance S.A. Ponadto, zaznaczamy, że Komisja Nadzoru Finansowego nie informowała Aforti Holding o prowadzeniu w tej kwestii postępowania wyjaśniającego ani o swojej decyzji dot. włączenia Aforti Finance SA na listę ostrzeżeń publicznych i skierowaniu zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W przypadku powzięcia takich informacji z wyprzedzeniem, mielibyśmy możliwość odniesienia się do potencjalnych zarzutów i przedstawienia dokumentacji, która pozwoliłaby wyjaśnić wszelkie wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego wobec Aforti Finance SA. Komisja Nadzoru Finansowego również nie pytała Aforti Finance ani nie kierowała do Aforti Finance żadnych pism, wezwań do złożenia oświadczeń, żądań przekazania wyjaśnień, czy zapytań związanych z jakąkolwiek działalnością Aforti Finance S.A. Niezależnie od tego, deklarujemy ścisłą i pełną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego i Prokuraturą Okręgową w Warszawie, w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich kwestii będących przedmiotem ewentualnych wątpliwości organu nadzoru oraz prokuratury. Zgłaszamy gotowość do przedstawienia wskazanym organom kompletnych informacji na temat Aforti Finance SA oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości w tej materii.

Czytaj też: KNF ukarała dwie firmy ubezpieczeniowe

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze