Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska / autor: materiały prasowe MKiŚ
Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska / autor: materiały prasowe MKiŚ

TYLKO U NAS

Ochrona zasobów naturalnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2023, 18:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Naszym priorytetem jest zapewnienie stabilnych dostaw energii, z możliwie jak największym udziałem energii odnawialnej, w konkurencyjnej cenie dla przemysłu i gospodarstw domowych – deklaruje Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Minister klimatu i środowiska napisała tekst do specjalnego wydawnictwa podsumowującego kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”, który zamieszczamy poniżej.

Ochrona zasobów naturalnych

Niezależność energetyczna była, jest i będzie kluczowym elementem polityki polskiego rządu. Miniony rok był dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska rokiem zarządzania kryzysowego.

Przechodziliśmy go jednak bez obaw, ponieważ polski rząd od lat prowadzi świadomą i suwerenną politykę energetyczną. Naszym celem było uniezależnienie się od dostaw z Rosji i umocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego, mimo sprzeciwu opozycji i szeregu rażących zaniedbań poprzednich rządów, rozbudowaliśmy terminal przeładunkowy LNG w Świnoujściu oraz magazyny gazu. Zrealizowaliśmy kluczową dla naszego bezpieczeństwa inwestycję, jaką jest Baltic Pipe, który otworzył nowy korytarz dostaw dla gazu – ale to nie koniec naszych działań. W niedalekiej przyszłości planujemy też uruchomić pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej – kolejne przedsięwzięcie niezbędne dla stabilnego funkcjonowania krajowej gospodarki. Naszym priorytetem jest zapewnienie stabilnych dostaw energii, z możliwie jak największym udziałem energii odnawialnej, w konkurencyjnej cenie dla przemysłu i gospodarstw domowych. Przewidujemy, że w 2025 roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wyniesie ok. 28 GW. Do roku 2030 możemy osiągnąć nawet 50 GW oraz 50 proc. OZE w energii elektrycznej. To wymaga stworzenia odpowiednich warunków do zwiększenia wykorzystania potencjału tkwiącego w OZE, zarówno tych wielkoskalowych, jak morskie i lądowe farmy wiatrowe, jak i w mniejszych: klastrach, spółdzielniach energetycznych, biogazowniach, biometanowniach oraz instalacjach produkcji zielonego wodoru. Polska ma unikatowy potencjał pod względem zwiększenia roli produkcji biogazu w sektorze elektroenergetycznym i biometanu w sektorze gazu. Tego ostatniego surowca możemy produkować nawet 8 mld m3 rocznie, a to pozwoliłoby pokryć blisko 50 proc. naszego zapotrzebowania na gaz ziemny. Dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje zdecydowane działania na rzecz rozwoju tych dwóch sektorów. W ciągu najbliższych dwóch dekad przewidywana jest głęboka dywersyfikacja miksu energetycznego na skutek dynamicznego rozwoju OZE i innych technologii zeroemisyjnych.

Kolejnym ważnym elementem wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa energetycznego jest budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, która może pokryć zapotrzebowanie na prąd nawet 12 milionów gospodarstw domowych. Szacuje się, że skala inwestycji związanych z energetyką jądrową w Polsce przełoży się na wzrost gospodarczy o blisko 1 proc. PKB. 2 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych, zgodnie z którą pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie zbudowana w oparciu o sprawdzoną i bezpieczną technologię reaktorów jądrowych AP1000. W grudniu 2021 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała preferowaną lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo. Na podstawie prowadzonych przez ostatnie ponad cztery lata bezprecedensowych w skali Polski, bardzo szczegółowych badań, analiz, inwentaryzacji i monitoringów wskazano, że lokalizacja spełnia wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom. W kontekście gospodarczym to bezprecedensowe w skali kraju przedsięwzięcie w przyszłości może zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet je obniżyć, licząc pełny rachunek dla odbiorcy końcowego. Wynika to z faktu, że elektrownie jądrowe są najtańszymi źródłami energii przy uwzględnieniu pełnego rachunku kosztów oraz czynnika długiego czasu pracy po okresie amortyzacji. Co ważne w kontekście naszej suwerenności gospodarczej, to fakt, że nawet 70 proc. wartości inwestycji w energetykę jądrową może zostać zrealizowane przez polskie firmy. Przy pierwszym reaktorze jądrowym oczekuje się udziału polskiego przemysłu w minimum 40 proc. wartości projektu.

Wszystkie powyższe inwestycje – a to zaledwie część projektów realizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – pokazują, jak ważne jest dla nas nie tylko bezpieczeństwo Polski, lecz także reagowanie na bieżące potrzeby Polaków.

Do przedsięwzięć, obniżających rachunki i przeciwdziałających negatywnym skutkom kryzysu energetycznego należą programy: „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”. W ramach pierwszego już ponad 1,3 mln prosumentów przekonało się do własnego źródła energii odnawialnej. Drugi zachęcił 635 tys. polskich rodzin, aby w ramach dotacji, sięgającej do 136 tys. zł, wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne i przeprowadzić kompleksową termomodernizację domu. Od ubiegłego roku dofinansowujemy też m.in. termomodernizację budynków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez cały okres rządów staramy się, aby Polacy czuli się bezpieczni i otoczeni opieką.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Oprac. sek

Powiązane tematy