Informacje

Giełda  / autor: Pixabay
Giełda / autor: Pixabay

Firmy rodzinne silnym fundamentem warszawskiej giełdy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 listopada 2023, 14:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Firmy rodzinne stanowią 40 proc. wszystkich spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Grant Thornton, przygotowanego we współpracy z GPW.

W raporcie wskazano, że według najnowszej aktualizacji segmentu spółek rodzinnych, przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec lipca 2023 r., na głównym parkiecie notowanych było 180 spółek rodzinnych, ale ze względu na nieuwzględnienie instytucji finansowych, spółek zagranicznych oraz spółek, których notowania zostały zawieszone, w analizie ujęto 166 przedsiębiorstw rodzinnych. To 40 proc. firm tworzących warszawski parkiet.

GPW definiuje spółki rodzinne jako podmioty, w przypadku których osoba, która założyła lub przejęła firmę, wraz z jej krewnymi i zstępnymi, posiadają co najmniej 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że akcje firm rodzinnych mogą być dobrym wyborem dla inwestorów szukających stabilnych, długoterminowych inwestycji, ponieważ ich wyceny w mniejszym stopniu są podatne na wahania związane z zawirowaniami geopolitycznymi i zyskują wraz z upływem czasu” - stwierdził cytowany w raporcie wiceprezes Grant Thornton Dariusz Bednarski.

Wskazał, w akcjonariatach spółek rodzinnych pojawiają się fundacje rodzinne, mimo że przepisy dotyczące tego rozwiązania dopiero niedawno weszły w życie. „To wskazuje jasno, że akcjonariusze reprezentujący rodziny w sposób przemyślany podchodzą do tematu sukcesji, wybierając formę ograniczającą rozdrobnienie akcjonariatu pomiędzy sukcesorów” - uważa Bednarski.

Z raportu wynika, że pod względem liczby spółek rodzinnych notowanych na GPW uwzględnionych w analizie najwięcej jest na Mazowszu - to 54 spółki tego typu, czyli blisko co trzecia firma rodzinna w Polsce. Jak dodano, w innych trzech województwach – wielkopolskim, lubuskim i podlaskim – spółki rodzinne stanowią zdecydowaną większość, bo ponad trzy czwarte wszystkich notowanych na GPW w danym regionie spółek. Natomiast w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim nie ma w ogóle spółek o rodzinnym charakterze, które byłyby notowane na GPW.

Przedstawiciele rodzin są obecni w zarządach i radach nadzorczych zdecydowanej większości polskich firm rodzinnych notowanych na GPW - podano. Wyłącznie w 12 proc. firm rodzinnych członkowie rodziny nie biorą udziału w zarządzaniu. W większości przypadków członkami organów są nestorzy.

Pokazuje to, że proces sukcesji zarządzania jest w spółkach rodzinnych na początkowym etapie. Zaawansowanie procesów sukcesyjnych powinno jednak odwracać ten trend – sukcesorzy przejmować będą zarządzanie firmami lub przekazywać stery rodzinnych biznesów w ręce wykwalifikowanych zewnętrznych specjalistów” - dodano.

Według raportu tylko co czwarty członek rodziny zasiadający w radzie nadzorczej jest kobietą, zaś w zarządach spółek rodzinnych 10 proc. członków to kobiety. Ta dysproporcja jest również widoczna w strukturze własnościowej spółek, gdzie nestorki stanowią ok. 14 proc. akcjonariuszy, a sukcesorki – ok. 5 proc.

W komentarzu do raportu podano, że spółki rodzinne generują niższe poziomy rentowności z działalności operacyjnej, a analiza poziomu rentowności aktywów oraz kapitałów własnych wskazuje, że spółki rodzinne są zarządzane w bardziej bezpieczny sposób.

Jak wskazano w raporcie, w przypadku całego rynku największy udział posiada sektor przemysłu i produkcji wyprzedzając sektor artykułów codziennego użytku oraz energetyczny. W przypadku spółek rodzinnych największym sektorem jest branża artykułów codziennego użytku, a następnie odzież i obuwie oraz telekomunikacja.

Czytaj też: W branży budowlanej powiało optymizmem

Czytaj też: Polacy chcą dokończenia projektów PiS. Sondaż

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze