Informacje

Produkcja przemysłowa  / autor: Pixabay
Produkcja przemysłowa / autor: Pixabay

Polska gospodarka przyspieszy? Najnowsza prognoza

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lutego 2024, 15:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Analitycy Credit Agricole, po wtorkowych danych GUS, podtrzymali prognozę, zgodnie z którą w pierwszym kwartale tego roku tempo wzrostu PKB w Polsce zwiększy się do 1,5 proc. r/r wobec 1 proc. w IV kw.

Jednocześnie uważają, że łączny wydźwięk opublikowanych we wtorek danych z polskiej gospodarki jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

GUS podał we wtorek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r. wyniosło 7 tys. 768,35 zł, co oznacza wzrost o 12,8 proc. rdr, a zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,2 proc. Z kolei produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,3 proc., a ceny produkcji przemysłowej w styczniu 2024 r. spadły rdr o 9,0 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,2 proc.

Według analityków istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej między grudniem a styczniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w styczniu o 0,2 proc. m/m, co było jej pierwszym spadkiem od lipca 2023 r.

Wzrost produkcji

Z uwagi na odziaływanie korzystnych efektów kalendarzowych wzrost dynamiki produkcji miał szeroki zakres i został odnotowany w trzech głównych segmentach przemysłu, tj. w branżach eksportowych (0,8 proc. w styczniu wobec -5,2 proc. w grudniu), powiązanych z budownictwem (-2,0 proc. wobec -5,8 proc.) oraz pozostałych kategoriach (2,6 proc. wobec -2,9 proc.)” - dodali ekonomiści.

Ich zdaniem na uwagę zasługuje pierwszy od sierpnia 2023 r. wzrost produkcji w ujęciu rocznym w branżach eksportowych, który - w ich ocenie - wynika przede wszystkim z efektów kalendarzowych, a perspektywy produkcji w tej kategorii pozostają niekorzystne ze względu na obniżoną aktywność w przetwórstwie w strefie euro, w tym w Niemczech i zgłaszane z tego powodu niższe zapotrzebowanie na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce.

Analitycy zwrócili uwagę, że zgodnie z opublikowanymi we wtorek danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej dziewięciu osób zwiększyła się w styczniu do 12,8 proc. r/r wobec 9,6 proc. w grudniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (11,0 proc.) i prognozy Credit Agricole (10,5 proc.).

Kilkunastoprocentowy wzrost nominalnych wynagrodzeń miał szeroki zakres i został odnotowany w większości raportowanych przez GUS kategorii. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w styczniu o 8,6 proc. r/r wobec wzrostu 3,2 proc. w grudniu, co jest ich najwyższą dynamiką od sierpnia 2007 r. Silny wzrost realnych wynagrodzeń jest spójny z naszym scenariuszem ożywienia konsumpcji w najbliższych kwartałach” - dodali.

Ekonomiści wskazali, że w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłych lat wzrost zatrudnienia w ujęciu m/m był w styczniu br. najniższy od stycznia 2014 r. z wyłączeniem stycznia 2021 r. (w którym odnotowano silny negatywny wpływ pandemii na zatrudnienie w przedsiębiorstwach). Zdaniem ekonomistów wynika to z silnego wyhamowania wzrostu gospodarczego w 2023 r.

PAP/kp

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd mówi koniec. Koniec negocjacji ws. zamknięcia kopalń

Zielona rewolucja się sypie

Zdesperowani drwale blokują drogę w Bieszczadach

Intel uruchamia inwestycyjny plan B? Polska out?

Powiązane tematy

Komentarze