Informacje

Szkoła / autor: fot. Fratria
Szkoła / autor: fot. Fratria

Co dziś czeka maturzystów?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 maja 2024, 07:05

  • Powiększ tekst

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu będzie pisemny egzamin z filozofii. Egzaminy z obu przedmiotów nie są obowiązkowe.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule przystępują do nich tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule.

Chęć zdawania egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 189,4 tys. tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 6 tys. Przedmiot ten jest na pierwszym miejscu wśród wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Chce go zdawać 69,8 proc. z nich.

Kto chce zostać filozofem?

Chęć zdawania filozofii zadeklarowało 2 tys. tegorocznych absolwentów.

Egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznych rozpoczną się o godz. 9.00. Egzamin na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym - 180 minut. Egzamin z filozofii zacznie się o godzinie 14.00. Potrwa 180 minut.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

A egzaminy ustne?

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym złożyło 37,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 31 proc., trzy egzaminy – 24 proc., cztery egzaminy – 5 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc. Żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie będzie zdawać 2,2 proc. absolwentów.

Wśród tegorocznych maturzystów – podobnie jak w latach ubiegłych – najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, na trzecim – geografia.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych