Informacje

Pieniądze / autor: Pixabay
Pieniądze / autor: Pixabay

Wzrasta kryterium dochodowe. Chodzi o pomoc społeczną

Zespół NewRebel

  • Opublikowano: 14 maja 2024, 19:18

    Aktualizacja: 14 maja 2024, 20:47

  • Powiększ tekst

Rząd przyjął we wtorek propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej; zaproponowano, by od 1 stycznia 2025 r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Kryteria dochodowe podlegają co trzy lata weryfikacji z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej, którego dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kancelaria premiera w komunikacie poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 r. Informację przedłożyła przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kryteria dochodowe w górę

Rząd zaproponował, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc. Z kolei dla osoby w rodzinie kryterium ma wynieść 823 zł. To wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrośnie o 229 zł (z 1837 zł do 2066 zł), a maksymalny zasiłek stały – o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).

Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego.

Obecne kwoty

Od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Czym jest dochód?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, a także kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności czy też długotrwałej lub ciężkiej choroby

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wstrząs dla gamingu! PS Store i Steam znikną z Polski?

Bez litości! Bruksela miażdży polską branżę transportu

Przybywa odmów przyłączenia energii z OZE. Dlaczego?

Niemcy: ekolodzy przeciwko „elektrykom”

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych