Informacje

Utrzymywanie zapasów obowiązkowych spoczywa na razie na przedsiębiorstwach energetycznych / autor: Pixabay
Utrzymywanie zapasów obowiązkowych spoczywa na razie na przedsiębiorstwach energetycznych / autor: Pixabay

Rząd szykuje opłatę gazową dla firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 czerwca 2024, 16:47

  • Powiększ tekst

Obecnie utrzymywanie zapasów obowiązkowych spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych, co oznacza bezpośrednie ponoszenie kosztów utrzymywania zapasów przez te podmioty. Ma to zmienić projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dokument nazywany jest w skrócie ustawą o zapasach. Wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorstwa będą comiesięcznie uiszczać opłatę na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego. Opłata ta umożliwi sfinansowanie utrzymywania zapasów strategicznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Comiesięczna danina

W projekcie zapisano, że wielkość zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie uzależniona m.in. od zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny wysokometanowy w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

RARS zadba o zapas gazu

Projekt zakłada, że ”Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie dokonywać, w imieniu Skarbu Państwa, za pośrednictwem giełdy towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu nadzorowanej przez spółkę prowadzącą na terytorium RP giełdę towarową, zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego, który będzie przez nią utrzymywany jako zapasy strategiczne„.

Agencja, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, będzie mogła również dokonywać transakcji zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Źródło: PAP

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska zadłużona jak nigdy

Na nic protesty rolników. Zielony Ład trzyma się mocno

Koniec „belkowego”? Rewolucja w opodatkowaniu kapitału

Chodzi o wielkie interesy, a nie o ludzkość

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych