Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Tarcia w RPP. Belka nie jest przekonany, Chojna-Duch widzi potrzebę obniżki

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 8 lipca 2014, 07:48

  • 1
  • Powiększ tekst

Najnowsza projekcja NBP o inflacji i PKB wskazuje na potrzebę łagodzenia polityki pieniężnej - ocenia dla PAP prof. Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej.

W świetle danych z najnowszej projekcji NBP dotyczących przebiegu ścieżki inflacji oraz wzrostu PKB stopy procentowe w Polsce mogą wydawać się wysokie. W tym wypadku utrzymywanie bez zmian głównej stopy NBP na poziomie 2,50 proc. trudno będzie w przyszłych miesiącach uzasadnić. Pojawić się może także zarzut, że RPP nie realizuje swojego mandatu. Obniżenie stóp wydaje się być nieuchronne" -

powiedziała PAP Chojna-Duch.

Dodała, że "na pewno słuszna była rezygnacja z formuły forward guidance (czyli komunikowanie otoczeniu, jaką politykę pieniężną zamierza prowadzić bank centralny) w lipcu".

Uważam jednak, że powinniśmy odejść od ścieżki stabilizacji stóp, przejść do łagodnego nastawienia i obniżyć stopy procentowe. Uzasadniają to w pełni dane przedstawione w projekcji. Mówią one same za siebie" -

mówiła.

Zgodnie z opublikowaną w poniedziałek projekcją NBP inflacja CPI kształtuje się w całym horyzoncie projekcji poniżej celu inflacyjnego NBP. Wzrost PKB w 2014 roku ma wynieść 3,6 proc., w 2015 3,6 proc., a w 2016 3,5 proc.

RPP na lipcowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian. RPP zrezygnowała ze stosowanej w ostatnim czasie formuły forward guidance zapisując w komunikacie, że w kolejnych miesiącach decyzje Rady będą uwarunkowane napływającymi informacjami wpływającymi na ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w średnim okresie.

Prezes NBP prof. Marek Belka informował wówczas na konferencji, że rezygnacja z forward guidance nie oznacza, że we wrześniu należy spodziewać się obniżki stóp. Dodał, że prawdopodobieństwo takiego ruchu jest bardzo niewielkie, a w przyszłych miesiącach można się spodziewać "wszelkich, możliwych działań". Szef NBP potwierdził jednocześnie, że scenariusz obniżek stóp nie jest bazowym scenariuszem dla RPP. Najbliższe, decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 2-3 września.

Rada ma obecnie czas, aby zastanowić się nad przejściem do ponownej fazy łagodzenia polityki pieniężnej. Scenariusz tego łagodzenia powinien być budowany w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że najbliższe dane makroekonomiczne przybliżą pozostałych członków Rady do odejścia od polityki stabilizowania stóp" -

powiedziała Chojna-Duch.

Członkini RPP zwraca uwagę, że inflacja w horyzoncie najnowszej projekcji NBP jest niższa niż wcześniej prognozowano.

Od lipca będziemy mieć czteromiesięczną deflację. Choć nie będzie ona mieć charakteru trwałego, to może jednak spowodować odłożenie w czasie popytu. Wysokie stopy procentowe dodatkowo mogą pogłębić niekorzystne efekty deflacji" -

powiedziała.

Dynamika PKB w ciągu najbliższych trzech lat będzie zaś silnie ustabilizowana na poziomie zbliżonym do wieloletniej średniej sprzed kryzysu finansowego 3,5-3,7 proc. Będziemy mieć do czynienia z pewnym "plato". Gospodarka w swojej dynamice ukształtowała się na szczycie swoich możliwości. Należy jednak pamiętać, że ciągle jest to jeden z najwyższych poziomów wzrostu w porównaniu z otoczeniem zewnętrznym -

dodała.

Chojna-Duch zaznacza, że struktura dynamiki PKB w całym horyzoncie projekcji jest wyraźnie zrównoważona.

W najbliższych latach utrzymany ma zostać pozytywny wkład do wzrostu PKB konsumpcji indywidualnej, inwestycji i spożycia zbiorowego. Warto podkreślić, że luka popytowa, będąca syntetyczną miarą presji popytowej w gospodarce, zacznie się stopniowo domykać, ale dopiero w końcu 2016 roku zbliży się do zera -

powiedziała.

Oznacza to utrzymywanie się w całym horyzoncie projekcji niskiej presji popytowej i inflacyjnej, stąd inflacja CPI, ze względu na umiarkowaną skalę ożywienia gospodarczego, pozostaje na historycznie niskim poziomie, kształtując się do końca 2016 roku, wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP -

dodała.

Jacek Barszczewski (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze