Informacje

Stocznia Gdańska, fot. www.freeimages.com
Stocznia Gdańska, fot. www.freeimages.com

Odbudowa przemysłu okrętowego i jego otoczenia z preferencjami podatkowymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 16 stycznia 2016, 08:52

    Aktualizacja · 16 stycznia 2016, 08:55

  • 4
  • Tagi: biznes branża stoczniowa CIT Ministerstwo Gospodarki Morskiej produkcja przemysłowa przemysł stoczniowy specjalna strefa ekonomiczna specjalna strefa ekonomiczna SSE statek statek towarowy stocznia Stocznia Gdańsk ulga podatkowa VAT zwolnienie z VAT
  • Powiększ tekst

Zwolnienia podatkowe i utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej to rozwiązania, które mają pozwolić na aktywizację przemysłu okrętowego w Polsce – zastosowanie takich rozwiązań zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Jak podał w Sejmie wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki, projekt założeń do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej zgłoszony już został do wykazu prac Rady Ministrów.

"Zakłada on utworzenie ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych do wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i finansowej ukierunkowanej na rozwój istniejących i stworzenie nowych polskich podmiotów gospodarczych. W efekcie powstaną warunki ekonomiczne i prawne pozwalające na aktywizacje przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej w Polsce" – powiedział Brzezicki.

Podkreślił, że proponowane rozwiązania powinny także stymulować rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących nowe, innowacyjne typy statków.

"Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności zapewnienia konkurencyjnych zasad funkcjonowania polskiego przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych. W szczególności, jeśli chodzi o konkurencję ze strony silnie wspierających produkcję okrętową państw Azji Wschodniej, ale nie tylko, bo również sąsiedzi to robią" - dodał Brzezicki.

Wskazał, że projekt przewiduje wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do szeroko rozumianej produkcji okrętowej i komplementarnej. Ułatwienia te mają także objąć zarówno produkt końcowy gotowy do eksploatacji statek, jak i wszelkie jego elementy produkowane w łańcuchu dostaw.

"W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT projekt przewiduje możliwość wyboru dla stoczni między podatkiem, jako do tej pory CIT, a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc." - wskazał.

Wybór rodzaju opodatkowania następować będzie przez złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie trzech lat. Ponadto projekt przewiduje mechanizm objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i produkcja komplementarna.

"Wyżej wymienione ułatwienia maja charakter przedmiotowy i obejmą jedynie budowę gotowych do eksploatacji statków. Nie obejmą one natomiast remontów statków ze względu na opłacalność, bowiem marża kształtuje się w wysokości między 12 a 25 proc. i uważamy, że aż tak głębokiej pomocy stocznie remontowe nie potrzebują" - podkreślił Brzezicki.

PAP, sek

Więcej o planach resortu gospodarki morskiej czytaj tutaj:

Minister gospodarki morskiej: przekopiemy Mierzeję Wiślaną, bo to kwestia bezpieczeństwa

Komentarze