Informacje

sxc.hu
sxc.hu

GUS: W 2012 roku deficyt w handlu wyniósł 41,2 mld zł

zz zz

  • 12 lutego 2013
  • 13:58
  • 0
  • Tagi: biznes deficyt eksport GUS handel handel zagraniczny import
  • Powiększ tekst

W 2012 r. Polska wyeksportowała w sumie towarów i usług za kwotę 597,1 mld zł, podczas gdy import wyniósł 638,3 mld zł, a deficyt w handlu wyniósł 41,2 mld zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z 2011 rokiem eksport zwiększył się o 6,9%, a i import o 2,4%. Największe ujemne saldo w handlu Polska odnotowano z krajami rozwijającymi się (minus 77,0 mld zł) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (minus 45,0 mld zł).

Korzystne dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi (80,8 mld zł), w tym z krajami Unii Europejskiej, gdzie saldo osiągnęło poziom 88,7 mld zł.

W ubiegłym roku w porównaniu z 2011 rokiem udział krajów rozwiniętych, w tym Unii Europejskiej w eksporcie był mniejszy, ale nadal rynki te są głównym miejscem sprzedaży polskich towarów i usług. Ogółem eksport na te rynki stanowił w całości eksportu 82,1%, w tym do krajów UE 75,8%, a w imporcie było to 64,1% całego importu, w tym do UE 57,0%.

W ubiegłym roku polskie firmy do Niemiec wyeksportowały mniej o 1,0 punkt procentowy i zaimportowały mniej o 1,2 punktu procentowego. Dodatnie saldo wyniosło 15,1 mld zł wobec 6,7 mld zł w 2011 roku.

W 2012 roku wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Ukrainę, do Wielkiej Brytanii, na Słowację, do Niderlandów, Republiki Czeskiej, Niemiec i Francji.

Więcej towarów sprowadziliśmy z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Republiki Korei, Chin, Niderlandów oraz Republiki Czeskiej.

Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami i Szwecją, a importu z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Włochami.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w 2012 roku 66,8% eksportu (w analogicznym okresie 2011 roku 66,9%) i 68,3% importu ogółem (odpowiednio w 2011 roku 67,3%).

Komentarze