Informacje

ARP: państwowe zasoby potrzebują sprawnego zarządzania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 maja 2016, 11:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Działania Agencji Rozwoju Przemysłu zmierzają do tego, by zmienić stereotypowy wizerunek spółek Skarbu Państwa. Wciąż bowiem pokutuje przekonanie, że to, co państwowe, jest z założenia nierentowne. Dziś, między innymi moim zadaniem, jest udowodnienie, że spółki te mogą być nowoczesnym narzędziem budowania pozycji kraju w gospodarce światowej - powiedział prezes ARP S.A. Marcin Chludziński podczas panelu „Zarządzanie państwowymi zasobami w gospodarce” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Panel dyskusyjny otworzył wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który podkreślił rolę instytucji państwowych we wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorstw. - _Mamy kilkaset miliardów na inwestycje w nadchodzących latach. Powinniśmy zrobić wszystko, aby te środki były jak najlepiej zagospodarowane przez polskie firmy. Chodzi nam o to, żeby rósł polski kapitał i własność, a dobrobyt rozprzestrzeniał się po całym kraju. To jest teraz nasz priorytet. Chcemy budować silne mechanizmy i instytucje gospodarcze, które będą pomagać w rozwoju polskich przedsiębiorstw - _powiedział Wicepremier Morawiecki.

W dyskusji udział wzięli także przedstawiciele kluczowych spółek Skarbu Państwa: Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju, Tauron Polska Energia SA oraz Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Bank Polski.

Prezes ARP S.A. Marcin Chludziński otwierając debatę zaznaczył, że w Polsce doszliśmy do punktu, w którym wsparcie państwa dla procesów modernizujących gospodarkę jest niezbędne: - Impuls pochodzący od państwa może wznieść naszą gospodarkę na wyższy poziom i otworzyć przed nią nowe perspektywy. Jako prezes Agencji Rozwoju Przemysłu cieszę się, że jestem częścią zespołu, który podjął się tego zadania.

W ARP S.A. trwają prace nad nową strategią. Chodzi o zdynamizowanie i unowocześnienie spółki tak, aby jak najlepiej mogła wpisać się w realizację rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rolą Agencji Rozwoju Przemysłu jest nie tylko wspieranie innowacji, ale także pomoc regionom słabiej rozwiniętym poprzez stymulowanie rozwoju infrastruktury i inwestycji, tak jak to robimy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Przykładem jest Klaster Edukacji Zawodowej na terenie Tarnobrzeskiej SSE Euro-Park Wisłosan, który kształci kadry i specjalistów dla potencjalnych inwestorów. ARP otwiera się także na nowoczesne branże. Uruchamiamy akcelerator gier komputerowych w Cieszynie, interesujemy się sektorem kosmicznym, robotyką. Szukamy wewnętrznych synergii i porządkujemy portfel firm – mówił prezes Chludziński.

Nadal jednym z głównych celów ARP S.A. jest restrukturyzacja spółek w gorszej kondycji finansowej. Planowana jest jednak zmiana zasad, jakie obowiązywały do tej pory. Jak podkreślał prezes Chludziński, w ostatnich latach zbyt często proces restrukturyzacji polegał na podtrzymywaniu niezdolnych do działalności spółek i stopniowej wyprzedaży ich majątku, w celu pozyskania środków na dalsze ich trwanie.

Chcemy wprowadzić nowe podejście do restrukturyzacji firm, wobec spółek Skarbu Państwa zastosować rygorystyczne kryteria oceny, ponieważ mają one realizować cele strategiczne z punktu widzenia gospodarki i stać się jej motorem napędowym – mówił prezes Chludziński. Jego zdaniem za pośrednictwem takich firm jak ARP S.A. państwo może budować pozycję Polski jako miejsca do prowadzenia biznesu opartego na wiedzy. Służyć temu będzie również kooperacja w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju.

Działając w oparciu o nową strategię ARP S.A. zamierza wspierać polskie przedsiębiorstwa, w tym spółki Skarbu Państwa, poprzez udzielanie finansowania na realizację przedsięwzięć innowacyjnych, rozwojowych i inwestycyjnych, podejmowanie inicjatyw na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzanie dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze