Informacje

fot. Wikimedia Commons
fot. Wikimedia Commons

Historia gospodarcza: Podczas budowy trasy S11 odkryto rzymskie monety - dowód obecności starożytnej placówki handlowej?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 października 2016, 11:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Cmentarzysko ciałopalne związane z ludnością kultury łużyckiej oraz dwa skarby rzymskich monet odkryli archeolodzy w trakcie badań prowadzonych na trasie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej nr S11.

Powierzchnia terenu przebadanego przez archeologów przekroczyła 14 ha. Trwa analiza efektów ich pracy.

Krzysztof Borkowski z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że prace na 26 stanowiskach archeologicznych prowadzono zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i podczas jej realizacji.

Archeologom udało się odnaleźć ślady osadnictwa kultury łużyckiej, kultury przeworskiej, wczesnego średniowiecza i okresu nowożytnego. Podczas prac zespół badawczy odnalazł m.in. pozostałości budynków mieszkalnych i gospodarczych, studnie, piece i paleniska. W miejscowości Wtórek zostało odkryte cmentarzysko ciałopalne.

"Odkryto tam 165 grobów popielnicowych, często w obstawie kamiennej. Wyposażenie grobów stanowiły dary grobowe: gliniane naczynia różnej wielkości, przedmioty wykonane z żelaza i brązu np. szpile, bransolety, naszyjniki, noże, tarczki guzikowate, kółka i zwoje spiralne z drutu oraz wyroby krzemienne i kamienne. Do niektórych naczyń wkładano również paciorki szklane" - poinformował Borkowski.

Prowadzący prace archeologiczne Grzegorz Gmyrek powiedział PAP, że odnalezione cmentarzysko pochodzi z ok. 700 roku p.n.e. W tym czasie na tym terenie rozwijała się kultura łużycka.

"Na obecnym etapie analizy, najwcześniejszą fazę zasiedlenia wielokulturowej osady należy łączyć z kulturą łużycką (ok. 700 r. p.n.e.), następną fazę z wczesnym średniowieczem (XI - XIII wiek) oraz ostatnią fazę z okresem nowożytnym (XVII - XVIII wiek). Cmentarzysko i osada zostały odkryte w ramach jednego, wielokulturowego stanowiska archeologicznego" - powiedział.

Archeolodzy odkryli też dwa skarby monet, w tym depozyt 39 denarów rzymskich z I i II wieku wraz z 26 szklanymi i bursztynowymi paciorkami i ich fragmentami.

"Do określenia daty zdeponowania skarbu pomocne były zwłaszcza dwie srebrne zapinki występujące od ok. połowy V w. n.e. Tak późne datowanie najmłodszego elementu skarbu tłumaczyć może, zdaniem prowadzących badania, znaczący stopień wytarcia monet przed ich zdeponowaniem. Należy podejrzewać, iż skarb znajdował się opakowaniu z materiałów organicznych, które nie zachowało się do czasów współczesnych" - podał Krzysztof Borkowski.

Drugi ze skarbów odkryty około 30 metrów od pierwszego i prawdopodobnie od niego niezależny składał się z 67 monet.

Podczas wstępnej konserwacji odnalezionych przedmiotów udało się rozpoznać emisje monet z czasów pomiędzy początkiem panowania Wespazjana (69 r. n.e.) a końcem panowania Kommodusa (192 r. n.e.).

Obecnie trwa naukowe opracowywanie wyników badań archeologicznych. Według informacji GDDKiA, prace archeologiczne prowadzone na trasie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego znajdują się w ostatnim stadium.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze