Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Uniwersytety Trzeciego Wieku otrzymają wsparcie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 października 2016, 16:12

  • 1
  • Powiększ tekst

Jego celem ma być dotarcie z badaniami naukowymi do osób starszych. W ramach niego jednostki naukowe mają otrzymać wsparcie na kształcenie o wysokości maksymalnie 300 tys. złotych. Całkowita suma, jaką przeznaczy Ministerstwo na ten cel w 2017 roku ma wynieść 4 mln zł.

W ramach realizacji III filaru tzw. „Strategii Gowina”, mówiącej o społecznej odpowiedzialności nauki, Ministerstwo chce wesprzeć Uniwersytety Trzeciego Wieku, które do tej pory nie były dotowane przez instytucje rządowe.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin o działalności uczelni dla seniorów powiedział, że „to fantastyczny fenomen społeczny, który trwa w Polsce od wielu lat”. Resort chce więc wspierać finansowo zarówno istniejące UTW, jak i podmioty, które mają dopiero zamiar rozpocząć prowadzenie tego typu działalności. O przyznanie środków w ramach programu będą mogły ubiegać się jednostki bankowe i podmioty działające na rzecz nauki.

Całkowity budżet projektów realizowanych przez cały 2017 rok, wyniesie 4 mln złotych. Wnioski można składać do 30 listopada 2016 roku. Wsparcie dla wybranej jednostki ma obowiązywać na okres roku (od stycznia do 15 grudnia 2017 r.) i maksymalna kwota, którą będzie mogła otrzymać jednostka to 300 tys. złotych.

Według założeń, finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt, a dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa. Niewykluczone, że w przyszłości kwota dofinansowania będzie zwiększana. Pierwsze pieniądze mają trafić do jednostek na początku kolejnego roku.

Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa. Z kolei z danych GUS wynika, że w 2030 roku liczba osób w wieku 85 lat może sięgnąć niemal 800 tysięcy. Jak podał minister Gowin, w tej chwili działa około 520 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które w swoich murach goszczą 150 tys. słuchaczy.

NB

Powiązane tematy

Komentarze