Informacje

Źródło: Orlen
Źródło: Orlen

Skarb Państwa: nowa propozycja ustalania wynagrodzeń zarządu i rady Orlenu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 stycznia 2017, 10:47

    Aktualizacja: 24 stycznia 2017, 10:56

  • 1
  • Powiększ tekst

Skarb Państwa, akcjonariusz PKN Orlen, proponuje na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie płockiego koncernu nowe zasady ustalania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej spółki. Wcześniej projekt w tej sprawie zgłosił inny akcjonariusz - Nationale-Nederlanden OFE.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) PKN Orlen rozpoczną się w Płocku we wtorek o godz. 11. Oprócz ustalenia sposobu kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, akcjonariusze płockiego koncernu zajmą się także zmianami w składzie rady.

Propozycja Skarbu Państwa, największego akcjonariusza PKN Orlen zakłada, że wynagrodzenie całkowite członka zarządu płockiego koncernu składać się ma z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, czyli wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy spółki.

Jak poinformował w poniedziałek późnym wieczorem PKN Orlen, Skarb Państwa chce, by wynagrodzenie stałe zarządu PKN Orlen, w tym prezesa spółki, stanowiło od 7 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego liczonego przez GUS.

Według proponowanych przez Skarb Państwa zasad, wynagrodzenie zmienne członków zarządu płockiego koncernu nie może przekroczyć 100 proc. wynagrodzenia stałego. Dodatkowo uzależnione ma być od "poziomu realizacji celów zarządczych", w tym m.in. przygotowania długookresowej strategii dot. bezpieczeństwa dostaw i magazynowania energii: paliw, energii elektrycznej i ciepła.

Ta część wynagrodzenia, jak zakłada Skarb Państwa, zależeć ma również od działań zarządu w zakresie dostępu spółki do złóż i dywersyfikacji portfela zakupowego ropy, a także od "przygotowania planu działań w zakresie pozyskiwania, rozwoju i wdrażania innowacji".

Propozycja Skarbu Państwa odnosząca się zaś do wynagrodzenia członków rady nadzorczej PKN Orlen, zakłada, że będzie to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego liczonego przez GUS, oraz mnożnika 2,2 dla przewodniczącego rady, a mnożnika 2 w przypadku pozostałych członków rady. Wynagrodzenie przysługiwałoby bez względu na liczbę posiedzeń rady.

Alternatywnymi propozycjami w sprawie sposobu kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen są projekty uchwały zgłoszone wcześniej pod obrady NWZ spółki przez Nationale-Nederlanden OFE, jako akcjonariusza płockiego koncernu.

Według zawartych tam zapisów, wynagrodzenie stałe prezesa PKN Orlen miałoby mieścić się w przedziale od 27 do 33-krotności, a w przypadku innych członków zarządu płockiego koncernu obejmowałoby przedział od 23 do 29-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego liczonego przez GUS.

W przypadku miesięcznego wynagrodzenia członków rady nadzorczej PKN Orlen, projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE, zakłada, że będzie to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez prezesa GUS oraz mnożnika: 3,7 dla przewodniczącego rady, 3,6 dla wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz 3,5 w przypadku pozostałych członków rady płockiego koncernu.

PKN Orlen informował wcześniej, że w 2015 r. wynagrodzenie członków zarządu wyniosło tam w sumie 13,5 mln zł, a członków rady nadzorczej 1,5 mln zł. Rok wcześniej, według spółki, wynagrodzenie zarządu płockiego koncernu wyniosło łącznie 11,7 mln zł, a rady nadzorczej 1,3 mln zł.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z początkiem kwietnia 2016 r. nadzór właścicielski nad 27 spółkami energetycznymi i paliwowymi, w tym PKN Orlen, Ministerstwo Energii przejęło od Ministerstwa Skarbu Państwa.

Według danych płockiego koncernu Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji tej spółki, OFE Nationale-Nederlanden - 9,3 proc., Aviva OFE - 7,31 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 55,87 proc.

oprac SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze