Informacje

Program 500+ odmienił życie rodzin, pobudził gospodarkę i wpłynął na rynek pracy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2017, 17:05

  • 2
  • Powiększ tekst

Mówiąc o skutkach programu 500+, podsumowując rok jego funkcjonowania, minister rodziny, pracy i polityki społecznej wskazywała redukcję ubóstwa, szczególnie wśród rodzin wielodzietnych, wpływ na PKB i rynek pracy, wzrost urodzeń i wpływ na sytuację kobiet, będących ofiarami przemocy domowej. Z marcowego badania CBOS wynika, że 77 proc. Polaków popiera wspomniany program.

Program 500+ został wprowadzony rok temu. Zgodnie z jego założeniami każda rodzina otrzymuje co miesiąc 500 zł na drugie i każde następne dziecko, a także na pierwsze - pod warunkiem utrzymywania się z niskich zarobków.

W całej Polsce programem „Rodzina 500+” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 49 proc., a w miejsko – wiejskich 58 proc.

Czytaj: 19 mld zł otrzymały dotychczas rodziny w ramach programu Rodzina 500+

Część przeciwników wprowadzenia programu, polegającego na zasileniu domowych budżetów pieniędzmi dla dzieci, straszyła czarnymi scenariuszami m.in., że Polacy wezmą pieniądze i „pójdą na wódkę”. Tymczasem, jak wskazują wyniki badań, stało się odwrotnie i środki przekazywane rodzinom nie są marnotrawione.

Według opublikowanego w marcu przez CBOS badania, większość Polaków popiera program „Rodzina 500+” – w sumie 77 proc. Ponad połowa badanych (52 proc.) dobrze (w tym co dziesiąty – bardzo dobrze) ocenia politykę państwa wobec rodziny.

Badani najczęściej zauważają pozytywny wpływ programu „Rodzina 500 plus” na budżety gospodarstw domowych z dziećmi. Wśród obserwowanych skutków programu można wymieniają także poprawę relacji małżeńskich i rodzinnych (15 proc.) oraz spędzanie większej ilości czasu z dziećmi (14 proc. wskazań). Blisko co dziesiąty badany deklaruje, że zna osobiście kogoś, kto zdecydował się lub przyspieszył decyzję o pierwszym lub kolejnym dziecku ze względu na program.

Czytaj: 500 Plus pomogło też ofiarom przemocy

Efektem, trafiających do rodzinnego portfela dodatkowych środków, jest zauważalny wzrost konsumpcji związany z lepszą sytuacją finansową. Z badań Finansowy Barometr ING wynika, że dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31 proc.), obuwie (29 proc.) a także wyjechać na rodzinne wakacje (22 proc.). 17 proc. badanych sfinansowało wycieczki i wyjazdy szkolne dla dzieci.

Czytaj: Rodzina 500+ pobudza konsumpcję

Dodatkowo efektem programu 500+ jest zmniejszenie liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej. W zeszłym roku, w stosunku do roku poprzedniego miał miejsce 10-procentowy spadek. Chodzi o zasiłki okresowe, celowe, o dożywanie dzieci. Wśród klientów pomocy społecznej mniej jest rodzin wielodzietnych chociaż świadczenie to nie jest wliczane do dochodu uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy.

Czytaj: 500+ dobrze przysłużyło się polskiej rodzinie

Wprowadzenie tego programu było zdarzeniem, które w znaczący sposób wpłynęło na sytuację finansową Polaków. Jak wynika z badań BIG InfoMonitora, 500+ pomogło części beneficjentom spłacić mniejsze długi, a także program pomógł im nie wpaść w problemy finansowe. W ciągu 12 miesięcy liczba dłużników, którzy nie spłacali pożyczek w terminie rosła wolniej, co – jak ocenia Biuro – było efektem właśnie wprowadzonego rok temu programu.

Czytaj: 500+ pomocne w spłacie mniejszych długów

Świadczenia te sprawiły jednakże, że Polacy są gotowi do pracy za mniejszą kwotę niż wcześniej. Skutki programu 500+ omówił w swoim raporcie o rynku pracy NBP. Z badań banku centralnego wynika, że w efekcie wprowadzenia tego programu, spadły oczekiwania płacowe w grupie osób bez pracy, którzy są beneficjentami 500+. Co ciekawe, z danych wynika, że Polacy są gotowi podejmować pracę za wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej.

Czytaj: Zaskakujący efekt 500+ : Spadły oczekiwania płacowe osób bezrobotnych

Jak informuje resort rodziny, jest bardzo prawdopodobne, że program "Rodzina 500+" jest jednym z elementów, który wpływa na wzrost urodzeń. W 2016 roku urodziło się o ponad 16 tys. dzieci więcej, niż w roku 2015. W tym roku wzrost liczby urodzeń powinien być jeszcze wyższy – nawet o 25 – 35 tys.

Czytaj: Dodatkowy efekt 500+: Już wiadomo, gdzie jest mało dzieci

Powiązane tematy

Komentarze