Informacje

Wynik budżetu na koniec marca najlepszy od 2008 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2017, 14:13

  • 0
  • Powiększ tekst

Deficyt budżetu państwa w okresie I-III 2017 r. wyniósł 3,8 proc. - poinformował resort finansów. Ostatnim rokiem - kiedy w opisywanym czasie notowano dobry wynik deficytu budżetu - był rok 2008, wtedy zanotowano nadwyżkę w wysokości 1,8 mld zł.

Jak poinformowało ministerstwo finansów, dochody budżetu państwa w okresie I-III 2017 r. wyniosły 85,2 mld zł - co stanowi 26,2 proc. wykonania budżetu na ten rok. Wydatki w tym czasie sięgnęły 87,5 mld zł czyli 22,7 proc. zaplanowanych w tym roku. Deficyt wyniósł 2,3 mld zł i stanowił 3,8 proc,. wielkości zaplanowanego deficytu w tegorocznym budżecie, w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu.

Dla porównania wykonanie budżetu (deficyt):

Rok 2008 nadwyżka za I-III wynosiła 1,8 mld zł

Rok 2009 deficyt za I-III wynosił 61,7 proc.

Rok 2010 deficyt za I-III wynosił 43,5 proc.

Rok 2011 deficyt za I-III wynosił 43,5 proc.

Rok 2012 deficyt za I-III wynosił 65,6 proc.

Rok 2013 deficyt za I-III wynosił 68,8 proc.

Rok 2014 deficyt I-III wynosił 36,8 proc.

Rok 2015 deficyt I-III wynosił 36,2 proc.

Rok 2016 deficyt I-III wynosił 17,5 proc.

Rok 2017 deficyt za I-III wynosił 3,8 proc.

Jak czytamy w komunikacie resortu, wg szacunkowych danych w okresie styczeń - marzec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 23,8 proc. r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - marzec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

dochody z podatku VAT były wyższe o 40,6 proc. r/r. (tj. ok. 12,2 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,1 proc. r/r. (tj. ok. 0,5 mld zł),

dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 4,8 proc. r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),

dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 15,2 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł)

Jak dodaje resort finansów, dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych w opisywanym okresie wyniosły 1,1 mld zł. W okresie styczeń - marzec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 5,0 mld zł i było niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie ma w 2017 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosły 87,5 mld zł czyli 22,7 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 86,4 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 6,8 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - marzec br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 2,8 mld zł), co jest spowodowane m.in. przekazaniem w marcu 2016 r. środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków, a także lepszym wpływem składek w okresie styczeń – marzec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – informuje ministerstwo.

Powiązane tematy

Komentarze