Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Optymizm Polaków prysł - większość negatywnie ocenia sytuację w kraju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2013, 12:01

  • 1
  • Powiększ tekst

Większość Polaków (73 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 15 proc. badanych, a 12 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii - wynika z kwietniowego sondażu TNS Polska.

Większość badanych (77 proc.) twierdzi, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Przeciwnego zdania jest co piąty ankietowany (19 proc.). Zdaniem połowy respondentów (50 proc.) jest to stan lekkiego kryzysu, a 27 proc. badanych mówi, że jest to głęboki kryzys.

Tylko nieliczni (1 proc.) uważają, że gospodarka znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju, natomiast 18 proc. ankietowanych twierdzi, że rozwój ten jest powolny, a 4 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Według badań TNS Polska, w porównaniu z marcem tego roku opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco. O 3 punkty procentowe wzrósł udział pesymistów, przy jednoczesnym spadku odsetka optymistów o 2 punkty procentowe.

Prawie połowa (46 proc.) badanych przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się. Przeciwnego zdania jest 16 proc. respondentów, 33 proc. badanych uważa, że nic się w tej kwestii nie zmieni, a 5 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Jedna czwarta respondentów (24 proc.) uważa, że w Polsce w ogóle nie można znaleźć pracy, a nieco ponad połowa (53 proc.) twierdzi, że jest to trudne. Co piąty ankietowany (20 proc.) mówi, że można bez większych kłopotów znaleźć pracę, przy czym 19 proc. jest zdania, że niekoniecznie będzie to praca, jaką by się chciało, a 3 proc. nie miało na ten temat zdania.

W porównaniu z lutym tego roku opinie na temat pracy w Polsce nie zmieniły się znacząco - o 2 punkty procentowe wzrósł odsetek optymistów i o tyle samo spadł odsetek pesymistów.

Sondaż TNS Polska został przeprowadzony w dniach 6-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.

(PAP)

skz/ bno/ jra/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze