Informacje

Tauron realizuje projekty w celu szerokiego wykorzystania węgla kamiennego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 26 kwietnia 2017
  • 15:26
  • 0
  • Tagi: energetyka Tauron węgiel
  • Powiększ tekst

Tauron Polska Energia dąży to szerokiego wykorzystania węgla kamiennego w nowych zastosowaniach poprzez realizację projektów dotyczących m.in. zagospodarowania mułów węglowych; wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, CCU, czyli zamiany dwutlenku węgla w produkt, oraz tzw. elektrowni bezodpadowych, podała spółka.

Zagospodarowanie mułów węglowych, produkowanych przede wszystkim przez Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie, skupia się na możliwości ich stosowania w reaktorach zgazowania i następnie wykorzystania gazu procesowego jako paliwa wspomagającego w istniejących blokach.

Obecnie opracowywane jest wstępne studium wykonalności dot. produkcji gazu surowego dla bloku energetycznego w oparciu o technologie zgazowania zintegrowane z istniejącym blokiem energetycznym - czytamy w komunikacie.

Grupa bierze także pod uwagę technologię polegającą na wytworzeniu paliwa zawiesinowego z mułów węglowych oraz dostosowaniu pyłowych kotłów węglowych, stosowanych w energetyce zawodowej, do jego spalania. Tauron Wytwarzanie wspólnie z Politechniką Śląską poszukuje technologii zagospodarowania mułów węglowych w oparciu o zawiesiny wodne oraz wodno-olejowe. Przeprowadzone analizy wskazują, że jednostkowy koszt paliwa zawiesinowego wytworzonego z odpadowych mułów jest niższy od innych paliw ciekłych, podano także.

Niebawem w Elektrowni Łaziska powstanie instalacja pilotażowa: układ metanizacji CO2 dla magazynowania energii elektrycznej z OZE poprzez produkcję SNG (syntetycznego gazu ziemnego). Partnerami są w tym przedsięwzięciu Tauron Wytwarzanie S.A. (lider) oraz CEA (Francja), Atmostat (Francja), AGH, IChPW, Rafako, WTT oraz firma Exergon; projekt jest realizowany ze wsparciem KIC InnoEnergy - czytamy dalej.

W ramach projektu powstanie układ umożliwiający wykorzystanie dwutlenku węgla z bloków węglowych elektrowni oraz nadmiarowej energii ze źródeł odnawialnych do produkcji metanu. Dla potrzeb układu pilotażowego dwutlenek węgla będzie pochodzić z pilotażowych instalacji wychwytywania CO2 ze spalin, jakie Tauron Wytwarzanie zbudował w ramach wcześniejszych projektów badawczych w swoich elektrowniach.

Także mobilna instalacja pilotażowa aminowego usuwania CO2 ze spalin - projekt realizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - znajduje się w Elektrowni Łaziska.

Tauron Polska Energia był pierwszą spółką energetyczną w Polsce, która rozpoczęła badania w warunkach rzeczywistych (przemysłowych) nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin elektrowni. Projekt realizowany był przy współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Doświadczenia zdobyte w trakcie badań pozwoliły na opracowanie założeń procesowych do budowy instalacji usuwania CO2 ze spalin w skali demonstracyjnej, a zbudowana w ramach projektu instalacja pilotażowa jest wykorzystywana w kolejnych projektach badawczo-rozwojowych - napisano w materiale.

Druga pilotażowa instalacja wychwytu CO2 zlokalizowana została w Elektrowni Łagisza. Badania prowadzone były przy użyciu instalacji zmiennociśnieniowego wychwytu CO2 ze spalin. Zadanie realizowane zostało przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, któremu przewodniczyła Politechnika Częstochowska.

Z kolei instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach pyłowych zbudowana została w Elektrowni Łaziska.

Zakres przeprowadzonych badań naukowych obejmował dozowanie sorbentów pylistych do nieodpylonych spalin kotłów pyłowych w celu przeprowadzenia reakcji wiązania związków rtęci z sorbentami. Celem prac badawczych jest umożliwienie jednostkom wytwórczym przygotowania pod względem technologicznym do planowanego zaostrzenia regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska - podano również.

W ub. tygodniu Tauron podpisał także z Grupą Azoty list intencyjny w sprawie budowy instalacji zgazowania węgla do wytwarzania produktów chemicznych. Koncepcja zakłada wykorzystanie krajowego węgla kamiennego wydobywanego przez Tauron do wytwarzania przez Grupę Azoty m.in. produktów chemicznych, takich jak metanol czy amoniak.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Czytaj także: Tauron z Grupą Azoty wybudują instalację do produkcji gazu syntezowego

Na podst. ISBnews

Komentarze