Informacje

Maj przyniósł dalszą poprawę nastrojów społecznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 23 maja 2017, 12:10

  • 2
  • Tagi: CBOS gospodarka lifestyle nastroje
  • Powiększ tekst

Maj przyniósł dalszą poprawę nastrojów społecznych. Przybyło pozytywnych, a jednocześnie ubyło negatywnych ocen sytuacji w kraju w wymiarze ogólnym oraz politycznym i gospodarczym - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Poprawę nastrojów społecznych przyniósł już kwiecień. Wówczas, po marcowym spadku, poprawiły się oceny ogólnej oraz politycznej sytuacji w kraju, lepiej zaczęto też postrzegać sytuację gospodarczą w Polsce.

W maju o 4 punkty procentowe przybyło pozytywnych ocen ogólnej sytuacji w kraju i o tyle samo ubyło negatywnych. Tym samym obecnie opinie pozytywne i negatywne niemal się równoważą; 42 proc. ocenia, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, 43 proc. - przeciwnie (15 proc. respondentów odpowiedziało: "trudno powiedzieć").

Jest to najlepszy bilans od siedmiu lat, kiedy to na skutek katastrofy smoleńskiej i wydarzeń, które w związku z nią miały miejsce w kraju (jedność ponad podziałami), oceny sytuacji w Polsce wyraźnie się poprawiły - podaje CBOS w omówieniu wyników badania.

Według CBOS, sondaż pokazuje, że niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są przede wszystkim respondenci o lewicowych poglądach politycznych, niepraktykujący religijnie lub praktykujący jedynie kilka razy w roku, badani z wyższym wykształceniem, uzyskujący najwyższe dochody per capita, mieszkający w największych miastach oraz mający od 35 do 44 lat. W grupach społeczno-zawodowych są to głównie: kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla, pracownicy administracyjno-biurowi oraz prywatni przedsiębiorcy.

W potencjalnych elektoratach jedynie wśród zdeklarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju zdecydowanie dominuje nad niezadowoleniem (87 proc. wobec 5 proc.). Wśród osób niezdecydowanych co do udziału w ewentualnych wyborach parlamentarnych opinie pozytywne i negatywne się równoważą (39 proc. i 38 proc.), natomiast ci, którzy w głosowaniu poparliby - według deklaracji - ruch Kukiz'15, Nowoczesną lub Platformę Obywatelską, a także respondenci niezamierzający w nim uczestniczyć, najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym najbardziej krytyczni w ocenach są wyborcy PO (75 proc. opinii negatywnych) i Nowoczesnej (70 proc.).

W ostatnim miesiącu poprawiły się także oceny sytuacji politycznej w Polsce. Za złą uważa ją obecnie 38 proc. badanych (spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do kwietnia), za dobrą - jedna piąta (21 proc., wzrost o 2 punkty). Co trzeci respondent (34 proc., wzrost o 2 punkty) twierdzi, że sytuacja polityczna w kraju jest przeciętna - ani dobra, ani zła.

Po raz kolejny poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej. Od kwietniowego pomiaru odsetek osób oceniających ją dobrze wzrósł o 3 punkty procentowe (do 42 proc.) i o tyle samo ubyło ocen negatywnych (spadek z 18 proc. do 15 proc.). Nieco ponad jedna trzecia badanych (36 proc., spadek o 2 punkty) sądzi, że sytuacja gospodarcza w kraju jest przeciętna. Są to najlepsze oceny stanu gospodarki w historii naszych badań.

Odsetek osób dobrze oceniających poziom życia swój i swoich rodzin zmniejszył się od kwietnia o 3 punkty procentowe do 56 proc. To powrót do poziomu ocen z lutego i marca. Obecnie jako złą określa jakość życia swojej rodziny 7 proc. respondentów, a jako przeciętną - ponad jedna trzecia (37 proc., od kwietnia wzrost o 2 punkty).

W ciągu ostatniego miesiąca nieco pogorszyły się także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. O 4 punkty procentowe zmniejszył się (do 52 proc.) odsetek badanych określających je jako dobre, a o 3 punkty zwiększył się (do 9 proc.) odsetek tych, którzy uważają swoją sytuację materialną za złą.

We wszystkich ocenach odnoszących się do wymiaru publicznego zróżnicowania społeczno-demograficzne kształtują się podobnie. Dobrym opiniom na temat kierunku rozwoju sytuacji w kraju, sytuacji politycznej i stanu gospodarki sprzyjają przede wszystkim prawicowe poglądy polityczne oraz częstszy udział w praktykach religijnych. Natomiast negatywne oceny ogólnej sytuacji w Polsce oraz sytuacji na scenie politycznej wiążą się dodatkowo - poza religijnością i orientacją polityczną – z wyższym poziomem wykształcenia i wyższą pozycją zawodową badanych, zamieszkiwaniem w największych miastach oraz relatywnie wysokimi dochodami per capita, krytycyzmowi zaś w ocenie sytuacji gospodarczej sprzyja niezadowalająca sytuacja materialna gospodarstw domowych - podaje CBOS w omówieniu wyników badania.

Status materialny ma też istotny wpływ na oceny jakości prywatnego wymiaru życia, których to ocen nie różnicują z kolei kwestie światopoglądowe. Poziom życia respondentów i ich rodzin, warunki materialne gospodarstw domowych oraz sytuacja w zakładach pracy są oceniane z reguły tym lepiej, im młodszy wiek badanych, wyższy poziom wykształcenia, wyższa pozycja zawodowa i wyższe dochody per capita - zaznaczono.

Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w kraju pozostają dość stabilne. Jedna czwarta badanych (25 proc.) spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku sytuacja ta się poprawi i dokładnie tyle samo (25 proc.; od kwietnia spadek o 2 punkty procentowe) obawia się jej pogorszenia. Najczęściej podzielana jest opinia, że sytuacja w Polsce nie ulegnie zmianie (42 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 5 a 14 maja 2017 r. na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Na podst. PAP

Komentarze