Informacje

CBOS: 53 proc. Polaków zadowolonych z sytuacji w kraju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 marca 2019, 17:01

  • 1
  • Powiększ tekst

W ciągu ostatniego miesiąca grupa osób zadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju wzrosła do 53 proc., osób niezadowolonych jest obecnie 33 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Według autorów sondażu pozytywnym ocenom sytuacji w kraju sprzyja przede wszystkim częste uczestnictwo w praktykach religijnych oraz prawicowa orientacja polityczna, a ponadto starszy wiek, niższy poziom wykształcenia oraz zamieszkiwanie na wsi. W grupach społeczno-zawodowych najkorzystniej sytuację w Polsce postrzegają emeryci, renciści i rolnicy.

Zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju przeważa nad niezadowoleniem przede wszystkim wśród zwolenników PiS (93 proc. wobec 2 proc.). W przypadku osób nieplanujących głosować oraz niezdecydowanych, na które ugrupowanie oddać swój głos, opinie pozytywne mniej więcej równoważą się z negatywnymi, natomiast wśród potencjalnych wyborców PO, Wiosny, PSL i ruchu Kukiz‘15 przeważa krytycyzm, przy czym zdecydowanie najwyższy jest on w elektoracie PO (74 proc. niezadowolonych).

Zdaniem CBOS opinie o sytuacji politycznej w Polsce również dość znacząco się poprawiły. Od lutego zmniejszył się odsetek respondentów oceniających ją źle (spadek o 6 punktów procentowych, do 35 proc.), wzrosła natomiast grupa osób, które wypowiadają się o niej pozytywnie (z 19 proc. do 26 proc.). Co trzeci Polak sytuację na polskiej scenie politycznej określa jako przeciętną (32 proc., spadek o 2 punkty).

W porównaniu z poprzednim miesiącem dość znacząco przybyło również badanych korzystnie oceniających sytuację gospodarczą w Polsce (o 8 punktów procentowych, do 56 proc.) i zarazem - w mniejszym stopniu - spadła liczba tych, którzy postrzegają ją jako złą (z 13 proc. do 11 proc.) lub przeciętną (z 34 proc. do 29 proc.).

Jeśli chodzi o się ocenę poziomu życia badanych i ich rodzin, najwięcej osób (66 proc.) twierdzi, że żyje im się dobrze, zdecydowanie mniej (29 proc.) - że przeciętnie, a jedynie co dwudziesty respondent (5 proc.) określa jakość życia swojej rodziny jako złą.

Porównywalne do lutowych są też oceny sytuacji w zakładach pracy, co oznacza, że dwie trzecie pracujących wyraża zadowolenie z kondycji firmy, w której są zatrudnieni (66 proc.), nieco ponad jedna piąta (22 proc., spadek o 3 punkty procentowe) sytuację w swoim zakładzie pracy ocenia jako przeciętną, a co dziesiąty pracownik (10 proc.) jest nią nieusatysfakcjonowany.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 marca 2019 roku na liczącej 1046 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze