Informacje

centrum handlowe / autor: Pixabay
centrum handlowe / autor: Pixabay

Polacy w lepszych nastrojach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 listopada 2018, 15:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Listopad przyniósł nieznaczną poprawę nastrojów społecznych. Odsetek pozytywnych opinii jest jednym z najwyższych w historii. Lepiej postrzegamy kondycję ekonomiczną kraju, sytuację na rynku pracy i jakość życia - wynika z najnowszego raportu CBOS.

Centrum Badania Opinii Społecznej od 8 do 15 listopada pytało 1051 dorosłych Polaków m.in. o ich nastroje związane z sytuacją w kraju. Autorzy badania podają, że odsetek pozytywnych opinii wyniósł 53 punkty procentowe i jest jednym z najwyższych w historii badań. Spadła także liczba opinii negatywnych - do 29 proc.

Z listopadowego badania wynika, że pozytywny kierunek rozwoju sytuacji w Polsce obserwują głównie respondenci o prawicowej orientacji politycznej (72 proc.), największe zadowolenie przejawiają zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (84 proc.), a także wyborcy ruchu Kukiz‘15 (45 proc.) i Polskiego Stronnictwa Ludowego ( 50 proc.).

Pozytywnie sytuację w kraju oceniają także osoby w wieku od 45 do 54 lat (59 proc.), regularnie chodzące do kościoła (62-65 proc.), mające podstawowe wykształcenie (60 proc.) i zamieszkujące w małych miejscowościach( 59 proc.). Z kolei najbardziej krytyczni byli zdeklarowani wyborcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. CBOS informuje, że w ostatnim miesiącu poprawiła się ocena sytuacji politycznej w kraju, ale wciąż złych opinii jest więcej (31 proc., spadek o 4 punkty) niż pozytywnych (29 proc, wzrost o 2 punkty). Ponad połowa badanych uważa, że sytuacja polityczna w kraju nie zmieniła się.

Nieco lepiej postrzegana jest ostatnio sytuacja gospodarcza w Polsce, 31 procent badanych spodziewa się, że sytuacja jeszcze poprawi się w ciągu najbliższego roku. Od października zwiększył się też odsetek osób dobrze oceniających poziom życia swój i swoich rodzin (z 61 proc. do 67 proc.).

Niezadowolenie w tym względzie, tak jak poprzednio, wyraża 5 proc. badanych, zmalała za to liczba tych, którzy jakość życia swojej rodziny określają jako przeciętną. () Wzrósł optymizm w prognozowaniu sytuacji materialnej i poziomu życia badanych - podaje CBOS w raporcie.

57 procent respondentów przewiduje, że poziom ich życia pozostanie stabilny (57 proc.). Przybyło osób, które spodziewają się poprawy poziomu życia (z 23 proc. do 29 proc.). Co czternasty badany ma obawy, że jego sytuacja życiowa może zmienić się na gorszą.

Ocena sytuacji w zakładach pracy pozostaje na podobnym poziomie co w poprzednich miesiącach. 67 procent badanych uważa, że ich sytuacja zawodowa jest dobra, a 7 procent ocenia ją jako złą.

Warunki materialne gospodarstw domowych oraz sytuacja w zakładach pracy oceniane są z reguły korzystniej przez osoby młodsze, lepiej wykształcone, zajmujące bardziej znaczące pozycje zawodowe oraz osiągające wyższe dochody - czytamy w raporcie.

Ponad jedna czwarta zatrudnionych spodziewa się poprawy swojej sytuacji. Podobna liczba badanych (23 proc.) ma poczucie zagrożenia bezrobociem i obawia się utraty pracy.

CBOS pytał także o ocenę lokalnych rynków pracy. 77 proc. osób uważa, że w okolicy ich miejsca zamieszkania można znaleźć zatrudnienie, a 21 proc. (wzrost o 4 punkty) uważa, że będzie to zatrudnienie odpowiadające ich oczekiwaniom. Tego optymizmu nie podziela 16 proc. badanych. Uważają oni, że w ich miejscowości trudno o jakąkolwiek pracę. Tylko 3 proc. ocenia, że pracy nie można znaleźć w ogóle.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze