Informacje

• źródło Tauron
• źródło Tauron

Wzrost zysku i wzbogacanie oferty produktowej grupy Tauron

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2017, 09:25

  • 0
  • Powiększ tekst

Tauron zamknął I kwartał tego roku prawie dwukrotnie wyższym zyskiem (wzrost o 97,8 proc.) niż w porównywalnym okresie rok temu. Skonsolidowany zysk – za opisywany okres - wyniósł 639,83 mln zł wobec 323,25 mln zł przed rokiem. Największy wpływ na uzyskanie tego wyniku miała możliwość rozwiązania rezerwy na blok w Stalowej Woli oraz umocnienie złotego.

Należy jednak wskazać, że pozytywny wpływ na raportowane wyniki miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł, jak również ujęcie 75 mln zł przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych – powiedział Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia.

W konsekwencji tego wynik EBITDA grupy wyniósł 1,185 mln zł, co oznacza 36-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA miały tradycyjnie segmenty: Dystrybucja (51,2 proc.), Sprzedaż (32,1 proc.) i Wytwarzanie (16,1 proc.). Segment Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miały także korzystne warunki rynkowe, które przełożyły się na duży spadek kosztów umarzania zielonych certyfikatów. Za poprawę wyniku segmentu Wydobycie odpowiada 25-procentowy wzrost wolumenu produkcji węgla handlowego. Dystrybucja odnotowała poprawę wyników głównie za sprawą wyższego wolumenu sprzedanej usługi dystrybucyjnej.

Szczególnie cieszy mnie wysoki, 9-procentowy wzrost ilości energii sprzedawanej naszym klientom, co na konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej energii jest dużym osiągnięciem. Jest to zasługa wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz atrakcyjności oferty produktowej. Co ważne, wzrost wolumenu nie został okupiony pogorszeniem wyników tego segmentu – komentował wyniki Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Kopalnie Tauronu w I kw. tego roku wyprodukowały ponad 1,5 mln ton tzw. węgla handlowego, wobec przeszło 1,2 mln ton w tym samym czasie przed rokiem. Sprzedaż węgla wzrosła o 46,5 proc. i sięgnęła prawie 1,8 mln ton. Wzrost jest wynikiem zarówno zwiększenia produkcji, jak i sprzedaży 276 tys. ton węgla zalegającego wcześniej na przykopalnianych zwałach. Kopalnie, należące do grupy energetycznej Tauron, wydobyły w tym czasie o jedną czwartą więcej węgla niż przed rokiem.

Zgodnie z nową strategią Tauron informuje o rozwijaniu segmentu sprzedaży o nowe produkty i usługi. Swoje portfolio powiększył o kolejne usługi serwisowe. Do Elektryka 24H, Serwisanta 24H, GazPomocy 24H i Serwisanta Gazowego 24H dołączyły usługi PLUS. I tak w ramach usług Serwisant 24H PLUS i Serwisant Gazowy 24H PLUS klienci mają zapewnioną pomoc hydraulika, który pomoże w przypadku awarii wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Wsparcie ślusarza w razie uszkodzenia zamków drzwi zewnętrznych oraz pomoc szklarza w przypadku uszkodzenia szyb w oknach zewnętrznych.

Chcemy być firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów. Aby to osiągnąć potrzebne jest pełne zorientowanie organizacji na ich potrzeby. Grupa Tauron, po wdrożeniu nowego modelu biznesowego, konsekwentnie staję się taką właśnie organizacją - podporządkowaną klientom, wokół których budowana jest wartość marki – podkreśla Kamil Kamiński, wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego w Tauron Polska Energia.

Wprowadzony program „zwrot za prąd”, skierowany do klientów indywidualnych daje możliwość obniżenia rachunku o wartość przyznanego bonusu. Im więcej produktów i usług klient zamówi w Tauronie, tym większy uzyska bonus.

Sprzedaż i rozwój nowych produktów oraz usług, zgodnie z nową strategią, mają stanowić silną bazę wzrostu Grupy Tauron. Chcemy być innowacyjni w budowaniu wartości dla naszych klientów, między innymi poprzez utrzymywanie atrakcyjności naszej oferty. Nowy program kliencki „Zwrot za prąd” jest tego przykładem - to nowoczesna oferta rynkowa, która generuje dla klientów Taurona korzyści, jakich nie oferuje żadna polska firma energetyczna – mówił Kamiński.

Klientom przemysłowym: hutom, koksowniom, przemysłowi odlewniczemu, tym podmiotom, które mają obowiązek umarzania uprawnień do emisji CO2, Tauron oferuje sprzedaż tych uprawnień wraz z dołączonym pakietem z energią elektryczną lub paliwem gazowym.

Ta grupa firm należy do największych klientów Taurona. Dotychczas oferowaliśmy im nie tylko prąd i gaz, ale i szereg usług okołoenergetycznych. Teraz proponujemy, by nasi klienci skorzystali z usług Taurona również przy wypełnianiu ustawowych obowiązków związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Jestem przekonany, że ten nowatorski produkt zainteresuje nie tylko obecnych, ale i potencjalnych klientów Taurona - informuje Kamiński.

Produkt jest ściśle związany z mechanizmem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) wprowadzonym w Unii Europejskiej w 2005 r. Handel uprawnieniami jest podstawowym narzędziem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. System obejmuje ok. 11 tys. instalacji w sektorze energetycznym i przemysłowym, które odpowiadają za połowę emisji dwutlenku węgla w zjednoczonej Europie i Norwegii.

Mechanizm handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest skomplikowany oraz bardzo restrykcyjny. Przedsiębiorstwo, które nie wywiąże się z obowiązków zapisanych w ustawie, ponosi kary. Za nieumorzenie 1 tony CO2 kara wynosi 100 euro. Ponadto, uprawnienia do emisji CO2 są ewidencjonowane przez europejski rejestr uprawnień, w którym każdy zainteresowany zakupem lub sprzedażą musi posiadać odpowiedni rachunek.

Tauron w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego, otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na osiem projektów badawczo-rozwojowych. Przyznana kwota to 28 mln zł, prawie jedna trzecia całego budżetu konkursu.

Jeszcze nigdy w historii Grupy nie uruchamiano w jednym czasie tylu projektów badawczo -rozwojowych. To ważny element budowy ekosystemu innowacyjności w Grupie Tauron, na który składają się projekty badawczo-rozwojowe, rozwój nowych biznesów w spółce Tauron Magenta, współpraca ze startupami - obecnie w ramach programu Scale Up Pilot Maker - oraz planowane powołanie funduszu typu CVC – podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia.

Powiązane tematy

Komentarze